Repozytorium UR

Browsing Edukacja – Technika – Informatyka nr 1(23)2018 by Issue Date

DSpace Repository

Browsing Edukacja – Technika – Informatyka nr 1(23)2018 by Issue Date

Sort by: Order: Results:

 • Batorowska, Hanna (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2018)
  W artykule ukazano znaczenie kształtowania kultury bezpieczeństwa w środowisku przesycenia informacją przy założeniu, że jej istotnym budulcem jest kultura informacyjna. Do pola badawczego kultury bezpieczeństwa zaliczono ...
 • Wójcik, Anna (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2018)
  W myśl konstruktywistycznej koncepcji dydaktyki powinnością nauczyciela jest wspieranie uczniów w zdobywaniu przez nich narzędzi poznania i rozumienia świata oraz budowaniu zasobów własnej wiedzy i umiejętności. Zadaniem ...
 • Chojak, Małgorzata (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2018)
  Pojęcia „dzieci sieci” czy „cyfrowi tubylcy” są obecnie powszechnie znane i stosowane. Ich twórcy już kilkanaście lat temu postawili hipotezę, że mózg dzieci, które wychowały się w świecie nowych technologii funkcjonuje ...
 • Krukowski, Tomasz; Staśko, Renata; Wolański, Robert (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2018)
  Rosnące wyzwania rynku pracy oraz postępujące zmiany cywilizacyjne wymuszają zmianę podejścia do kształcenia zawodowego w kierunku wyższej efektywności. Współczesny pracownik powinien poszerzać i pogłębiać wiedzę oraz ...
 • Galant, Daria (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2018)
  Każdorazowe odnajdywanie się w cybernetycznej, zgoła futurystycznej przestrzeni, jaką jest współczesny świat, jest dziś poważnym zadaniem człowieka. Boryka się on bowiem z problemami, które definitywnie zmieniają perspektywę ...
 • Piątek, Teresa (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2018)
  Ocenianie wczesnoszkolne winno służyć dziecku, jego rozwojowi i w konsekwencji prowadzić do zdobycia umiejętności adekwatnej samooceny, tak ważnej z punktu widzenia wykorzystywania swojego potencjału, swoich mocnych stron ...
 • Kocór, Maria (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2018)
  Tematyka artykułu wpisuje się w przedmiot zainteresowań pedagogiki szkoły. Autorka, powołując się na literaturę zagadnienia, jak też wyniki własnych badań empirycznych dotyczących stresu uczniowskiego i nauczycielskiego, ...
 • Romanek, Beata (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2018)
  W artykule omówiono zagadnienie kultury wypowiedzi w komunikacji elektronicznej. Pod uwagę wzięto popularne wśród młodych osób porozumiewanie się z wykorzystaniem SMS-ów, portali społecznościowych i aplikacji oraz poczty ...
 • Barłóg, Krystyna (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2018)
  W artykule podjęto problem istotny z punktu widzenia pedagogiki, pedagogiki specjalnej, odnoszący się do sytuacji uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w edukacji inkluzyjnej z perspektywy jej podstawowych podmiotów: ...
 • Garwol, Katarzyna (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2018)
  W artykule podjęto kwestie wizerunku i tożsamości w cyberprzestrzeni. Po omówieniu definicji wizerunku oraz tożsamości we współczesnym świecie uwagę skupiono na problemie publikacji w internecie wizerunku dzieci, które nie ...
 • Chudnicki, Andrzej (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2018)
  Technologie komunikacyjne i informacyjne mogą odegrać istotną rolę w reintegracji społecznej osób przebywających w placówkach resocjalizacyjnych. Celem opracowania jest zaprezentowanie dotychczasowej praktyki oraz wskazanie ...
 • Klementowska, Aneta (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2018)
  W artykule skoncentrowano się na rozwiązaniach prawnych dotyczących szkolnego doradztwa zawodowego w aspekcie wprowadzanej w roku szkolnym 2017/2018 reformy systemu oświaty (ze szczególnym uwzględnieniem szkoły podstawowej). ...
 • Hetmańczyk, Hewilia; Kawiak, Ewelina (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2018)
  Niniejszy tekst stanowi próbę zebrania informacji na temat zespołu hiperkinetycznego, znanego szerzej jako zespół nadpobudliwości psychoruchowej ADHD. Ujęto w nim podstawowe informacje dotyczące zaburzenia w kontekście ...
 • Kazanowski, Zdzisław (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2018)
  W artykule zaprezentowano propozycję nowego narzędzia do badania gotowości młodzieży do integracji szkolnej z rówieśnikami z niepełnosprawnością. Umieszczono w nim zarówno teoretyczne podstawy konstrukcji kwestionariusza, ...
 • Voitovska, Oksana; Tolochko, Svitlana (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2018)
  In the article on the basis of the analysis of scientific literature, the tendencies of teachers' advanced training in the system of post-graduate pedagogical education of the USA are determined: orientation to higher ...
 • Juszczyk-Rygałło, Joanna (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2018)
  W okresie, kiedy dziecko przekracza próg przedszkola i szkoły, dominujące znaczenie zaczyna mieć formalna edukacja. Uczenie się zostaje ograniczone ramami programowymi i jest usankcjonowane obowiązkiem. W tych warunkach ...
 • Wójcik, Joanna (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2018)
  Wprowadzenie Krajowych Ram Kwalifikacji wpłynęło na różne aspekty funkcjonowania uczelni wyższych, w tym proces kształcenia na odległość. W artykule omówiony został wpływ tych regulacji na tworzenie zawartości kursów online, ...
 • Bojanowicz, Justyna (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2018)
  Doskonalenie umiejętności interpersonalnych jest jednym z celów kształcenia akademickiego na kierunkach pedagogicznych. W opracowaniu zaprezentowano analizę dotyczącą efektywność zajęć z treningu interpersonalnego ...
 • Wołpiuk-Ochocińska, Anna (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2018)
  Zachowania nieuczciwie w praktyce akademickiej stają się coraz bardziej powszechnym problemem. Ich uwarunkowania mają zarówno charakter motywacyjno-osobowościowy, jak i społeczny. W niniejszym artykule przedstawiono wyniki ...
 • Mac, Małgorzata (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2018)
  Rozwój technologii informatycznych wykreował możliwości analizy rozproszonych danych. Nowoczesne bazy danych pozwalają nam przyjrzeć się każdemu problemowi z nieskończenie wielu perspektyw. Coraz bardziej i coraz szybciej ...

Search DSpace


Browse

My Account

Informacje