Repozytorium UR

Nauka programowania/kodowania w edukacji najmłodszych

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Kuźmińska-Sołśnia, Beata
dc.date.accessioned 2018-10-17T09:54:12Z
dc.date.available 2018-10-17T09:54:12Z
dc.date.issued 2018
dc.identifier.citation Dydaktyka Informatyki T. 13 (2018), s. 121–128 pl_PL.UTF-8
dc.identifier.issn 2083-3156
dc.identifier.uri http://repozytorium.ur.edu.pl/handle/item/3939
dc.description.abstract Zgodnie z nową podstawą programową, umiejętność programowania staje się elementem powszechnego kształcenia. Niniejszy artykuł zwraca uwagę na wyzwania w zakresie włączenia w system edukacji nauki programowania wśród najmłodszych. U wielu nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej konieczność wprowadzania elementów programowania do zajęć dydaktycznych potęguje lęk, szczególnie z uwagi na niewystarczające przygotowanie informatyczne, potwierdzone w badaniach ankietowych. pl_PL.UTF-8
dc.description.abstract In accordance with the new core curriculum, programming skills become part of general education. This article draws attention to the challenges related to the inclusion of the programming science among the youngest in the education system. For many teachers of early school education, the necessity to introduce programming elements to didactic classes intensifies the anxiety, especially due to insufficient IT preparation, confirmed in surveys. pl_PL.UTF-8
dc.language.iso pol pl_PL.UTF-8
dc.publisher Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego pl_PL.UTF-8
dc.rights Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ *
dc.subject edukacja pl_PL.UTF-8
dc.subject kodowanie pl_PL.UTF-8
dc.subject nauka programowania pl_PL.UTF-8
dc.subject education pl_PL.UTF-8
dc.subject coding pl_PL.UTF-8
dc.subject programming learning pl_PL.UTF-8
dc.title Nauka programowania/kodowania w edukacji najmłodszych pl_PL.UTF-8
dc.title.alternative Teaching programming/coding in children's education pl_PL.UTF-8
dc.type article pl_PL.UTF-8
dc.identifier.doi 10.15584/di.2018.13.15
dc.identifier.eissn 2543-9847


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics

Informacje