Repozytorium UR

Przetwarzanie danych biometrycznych w usługach elektronicznych

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Iskierka, Iwona
dc.date.accessioned 2018-10-17T08:05:34Z
dc.date.available 2018-10-17T08:05:34Z
dc.date.issued 2018
dc.identifier.citation Dydaktyka Informatyki T. 13 (2018), s. 47–54 pl_PL.UTF-8
dc.identifier.issn 2083-3156
dc.identifier.uri http://repozytorium.ur.edu.pl/handle/item/3931
dc.description Stan prawny na dzień 31 stycznia 2018 r. pl_PL.UTF-8
dc.description.abstract W pracy dokonano przeglądu podstawowych zagadnień dotyczących usług zaufania publicznego w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym, projektowanych rozwiązań w obszarze ochrony danych osobowych oraz omówiono zagadnienia związane z bezpiecznym korzystaniem z technologii biometrycznych. Zwrócono uwagę na zagrożenia teleinformatyczne, konieczność budowania świadomości społeczeństwa w zakresie bezpieczeństwa danych i ich znaczenia zarówno w pracy zawodowej, jak i w codziennym życiu. Omówiono status prawny technologii biometrycznych z uwzględnieniem aktualnych aktów prawnych. Omówiono pojęcie danych biometrycznych oraz zagadnienia dotyczące przetwarzania danych osobowych, w tym danych biometrycznych. pl_PL.UTF-8
dc.description.abstract The paper reviews the basic issues concerning public trust services in relation to electronic transactions in the internal market, the proposed solutions in the area of personal data protection and issues related to the safe use of biometric technologies. Attention is paid to ICT threats, the need to build public awareness of the security of data and their significance in both professional work and everyday life. The legal status of biometric technologies has been discussed taking into account current legal acts. Discussed is the concept of biometric data and issues related to the processing of personal data, including biometric data. pl_PL.UTF-8
dc.language.iso pol pl_PL.UTF-8
dc.publisher Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego pl_PL.UTF-8
dc.rights Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ *
dc.subject usługi elektroniczne pl_PL.UTF-8
dc.subject dane osobowe pl_PL.UTF-8
dc.subject przetwarzanie danych pl_PL.UTF-8
dc.subject electronic services pl_PL.UTF-8
dc.subject personal data pl_PL.UTF-8
dc.subject data processing pl_PL.UTF-8
dc.title Przetwarzanie danych biometrycznych w usługach elektronicznych pl_PL.UTF-8
dc.title.alternative Processing of biometric data in electronic services pl_PL.UTF-8
dc.type article pl_PL.UTF-8
dc.identifier.doi 10.15584/di.2018.13.7
dc.identifier.eissn 2543-9847


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics

Informacje