Repozytorium UR

Humanista – inżynier, czyli o społecznym wymiarze informatyki

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Żurek, Marzena
dc.date.accessioned 2018-10-17T07:59:00Z
dc.date.available 2018-10-17T07:59:00Z
dc.date.issued 2018
dc.identifier.citation Dydaktyka Informatyki T. 13 (2018), s. 40–46 pl_PL.UTF-8
dc.identifier.issn 2083-3156
dc.identifier.uri http://repozytorium.ur.edu.pl/handle/item/3930
dc.description.abstract Artykuł prezentuje rozwój nauk informatycznych, obejmujący pojawienie się ich nowej gałęzi – informatyki społecznej. Przedstawiona zostaje geneza powstania tej dyscypliny: jakie było pierwotne źródło zapotrzebowania na nią, i leżące u jej podstaw główne idee. Tekst porusza także kwestię perspektyw absolwentów informatyki społecznej, a także ich szans na współczesnym rynku pracy. pl_PL.UTF-8
dc.description.abstract The paper presents the development of computer science, including the emergence of its new branch – social informatics. It shows the genesis of the appearance of this discipline: what was the original source of its establishment, idea. The text also raises the issue of the prospects of social informatics graduates and their chances on the labor market. pl_PL.UTF-8
dc.language.iso pol pl_PL.UTF-8
dc.publisher Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego pl_PL.UTF-8
dc.rights Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ *
dc.subject informatyka społeczna pl_PL.UTF-8
dc.subject humanistyka pl_PL.UTF-8
dc.subject informatyka pl_PL.UTF-8
dc.subject rynek pracy pl_PL.UTF-8
dc.subject social informatics pl_PL.UTF-8
dc.subject humanities pl_PL.UTF-8
dc.subject computer science pl_PL.UTF-8
dc.subject labor market pl_PL.UTF-8
dc.title Humanista – inżynier, czyli o społecznym wymiarze informatyki pl_PL.UTF-8
dc.title.alternative Humanist – engineer, about the social dimension of computer science pl_PL.UTF-8
dc.type article pl_PL.UTF-8
dc.identifier.doi 10.15584/di.2018.13.6
dc.identifier.eissn 2543-9847


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics

Informacje