Repozytorium UR

Technologie informacyjne w świetle praktyk czytelniczych

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Kęsy, Marek
dc.date.accessioned 2018-10-17T07:42:31Z
dc.date.available 2018-10-17T07:42:31Z
dc.date.issued 2018
dc.identifier.citation Dydaktyka Informatyki T. 13 (2018), s. 24–31 pl_PL.UTF-8
dc.identifier.issn 2083-3156
dc.identifier.uri http://repozytorium.ur.edu.pl/handle/item/3928
dc.description.abstract Rozwój techniczny wywołuje zmiany warunków życia współczesnego człowieka powodując przemiany osobowościowe, wzorce kulturowe, sposób postrzegania siebie i innych. Przykładem przeobrażeń społecznych są przemiany w praktykach czytelniczych, w których tradycyjne formy przekazu informacji i wiedzy zastępowane zostają formami przekazu elektronicznego. pl_PL.UTF-8
dc.description.abstract Technological development causes changes in the living conditions of contemporary people, resulting in personality changes, cultural patterns and the way people perceive themselves and others. An example of social transformation are changes in reading practices, in which traditional forms of information and knowledge transfer are replaced by forms of electronic communication. pl_PL.UTF-8
dc.language.iso pol pl_PL.UTF-8
dc.publisher Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego pl_PL.UTF-8
dc.rights Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ *
dc.subject technologia informacyjna pl_PL.UTF-8
dc.subject Internet pl_PL.UTF-8
dc.subject czytelnictwo pl_PL.UTF-8
dc.subject praktyki czytelnicze pl_PL.UTF-8
dc.subject information technology pl_PL.UTF-8
dc.subject reading pl_PL.UTF-8
dc.subject reading practices pl_PL.UTF-8
dc.title Technologie informacyjne w świetle praktyk czytelniczych pl_PL.UTF-8
dc.title.alternative Information technologies in the light of reading practices pl_PL.UTF-8
dc.type article pl_PL.UTF-8
dc.identifier.doi 10.15584/di.2018.13.4
dc.identifier.eissn 2543-9847


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics

Informacje