Repozytorium UR

Browsing Dydaktyka Informatyki T. 13 (2018) by Title

DSpace Repository

Browsing Dydaktyka Informatyki T. 13 (2018) by Title

Sort by: Order: Results:

 • Hermanowicz, Artur; Molga, Agnieszka (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2018)
  W pracy przedstawiono wybrane problemy dotyczące programowania przetwarzania danych wielowymiarowych. Szczególną uwagę zwrócono na zagadnienia związane z przeciążaniem operatorów w nowoczesnych obiektowych językach programowania.
 • Iskierka, Sławomir; Weżgowiec, Zbigniew (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2018)
  W artykule poruszono problemy związane z personalizacją profili internetowych i ich wpływem na użytkowników Internetu, a szczególnie młodzież. Przeanalizowano aktualne i przewidywane skutki związane z profilowaniem i ...
 • Garwol, Katarzyna (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2018)
  Artykuł podejmuje problematykę cyberprzestępczości w szkole, a zwłaszcza najbardziej obecnego wśród uczniów zjawiska cyberprzemocy rówieśniczej. Po omówieniu form szkolnej cyberprzemocy następuje próba charakterystyki ...
 • Bałażak, Marta (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2018)
  Edukacja informatyczna i medialna we współczesnej szkole już stała się faktem, ale nie każdy nauczyciel jest równie zainteresowany wykorzystaniem jej w swojej pracy. Sposób i poziom wykorzystania najnowszych osiągnięć ...
 • Kisiel, Piotr (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2018)
  Korelacja wiedzy zdobytej w procesie edukacji z otaczającym światem ma kluczowe znaczenie. Artykuł przedstawia nie tyle modyfikację treści nauczania programowania na lekcjach rozszerzonej Informatyki, co poprzez dobór ...
 • Iskierka, Sławomir; Weżgowiec, Zbigniew (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2018)
  W artykule poruszono zagadnienia związane z problemami, jakie napotyka współczesne społeczeństwo wynikające z dynamicznej informatyzacji praktycznie wszystkich dziedzin życia. Przeanalizowano umiejętności Polaków umożliwiające ...
 • Iskierka, Iwona (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2018)
  W pracy dokonano przeglądu podstawowych zagadnień dotyczących usług zaufania publicznego w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym, projektowanych rozwiązań w obszarze ochrony danych osobowych oraz ...
 • Szabłowski, Stanisław (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2018)
  W opracowaniu przedstawiono problematykę wykorzystania komputerów jednopłytkowych w edukacji na przykładzie Raspberry Pi. System operacyjny Raspbian zainstalowany w Raspberry Pi posiada wszystkie niezbędne narzędzia, które ...
 • Maj, Monika; Falkiewicz, Ewa (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2018)
  Celem pracy jest odpowiedź na pytanie, czy nowoczesne technologie służą lepszemu przyswajaniu wiedzy z zakresu geometrii przez dzieci. Przedstawione wyniki badań podają odpowiedź z punktu widzenia nauczyciela matematyki w ...
 • Kęsy, Marek (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2018)
  Rozwój techniczny wywołuje zmiany warunków życia współczesnego człowieka powodując przemiany osobowościowe, wzorce kulturowe, sposób postrzegania siebie i innych. Przykładem przeobrażeń społecznych są przemiany w praktykach ...
 • Łuszczek, Krzysztof (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2018)
  Ostatnie lata przynoszą coraz więcej głosów krytycznych dotyczących zastosowania nowych technologii w edukacji. Uporządkowana, krytyczna debata dotycząca tego problemu ma pomóc właściwie ukierunkować refleksję badawczą. ...
 • Piecuch, Aleksander (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2018)
 • Wołoszyn, Jacek (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2018)
  Artykuł ten przedstawia proces tworzenia systemu rekomendującego obiekty z pól rekordów bazy danych o zbliżonych cechach podobieństwa do wybranych cech obiektu wzorcowego. W budowie wykorzystano algorytm K najbliższych ...

Search DSpace


Browse

My Account

Informacje