Repozytorium UR

Подкасты в формировании устной коммуникативной компетенции студентов-русистов

Repozytorium Centrum Otwartej Nauki

Pokaż uproszczony rekord

dc.contributor.author Dźwierzyńska, Ewa
dc.date.accessioned 2018-10-02T10:03:09Z
dc.date.available 2018-10-02T10:03:09Z
dc.date.issued 2018
dc.identifier.citation Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Seria Filologiczna. Glottodydaktyka, t. 10/2018, s. 87–93 pl_PL.UTF-8
dc.identifier.issn 1643-0484
dc.identifier.issn 1643-0506
dc.identifier.uri http://repozytorium.ur.edu.pl/handle/item/3913
dc.description.abstract The article discusses the role of podcasting in the process of understanding oral speech, developing speaking skills and building communicative and interactive competences in the didactic process. The author carried out the questionnaire on assessment of use of podcasts in learning Russian and proposes to use of Internet technologies including podcasting for improving students’ communicative competence. pl_PL.UTF-8
dc.language.iso rus pl_PL.UTF-8
dc.publisher Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego pl_PL.UTF-8
dc.rights Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ *
dc.subject коммуникативная ситуация pl_PL.UTF-8
dc.subject интерактивность pl_PL.UTF-8
dc.subject аудиоматериалы pl_PL.UTF-8
dc.subject аутентичная речь pl_PL.UTF-8
dc.subject podcasting pl_PL.UTF-8
dc.subject communicative situation pl_PL.UTF-8
dc.subject interactiveness pl_PL.UTF-8
dc.subject audial materials pl_PL.UTF-8
dc.subject authentic speech pl_PL.UTF-8
dc.title Подкасты в формировании устной коммуникативной компетенции студентов-русистов pl_PL.UTF-8
dc.type article pl_PL.UTF-8
dc.identifier.doi 10.15584/znurglotto.2018.10.8
dc.identifier.eissn 2084-4816


Pliki tej pozycji

Z tą pozycją powiązane są następujące pliki licencyjne:

Pozycja umieszczona jest w następujących kolekcjach

Pokaż uproszczony rekord

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe Poza zaznaczonymi wyjątkami, licencja tej pozycji opisana jest jako Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe

Szukaj w Repozytorium UR


Przeglądaj

Moje konto

Statystyki

Informacje