Repozytorium UR

О некоторых предложениях с парцелляцией определений в современном русском и польском языках

Repozytorium Centrum Otwartej Nauki

Pokaż uproszczony rekord

dc.contributor.author Stasienko, Anna
dc.date.accessioned 2018-10-02T09:37:34Z
dc.date.available 2018-10-02T09:37:34Z
dc.date.issued 2018
dc.identifier.citation Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Seria Filologiczna. Glottodydaktyka, t. 10/2018, s. 58–67 pl_PL.UTF-8
dc.identifier.issn 1643-0484
dc.identifier.issn 1643-0506
dc.identifier.uri http://repozytorium.ur.edu.pl/handle/item/3910
dc.description.abstract The present article deals with one type of Russian and Polish sentences in which attributes are parceled. In the main (basic) sentence there is no attribute – it is separated from the main sentence with a full stop and becomes a partcellator. The similarities and differences of such sentences and the role of parceling in Russian and Polish have been discussed. pl_PL.UTF-8
dc.language.iso rus pl_PL.UTF-8
dc.publisher Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego pl_PL.UTF-8
dc.rights Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ *
dc.subject парцелляция pl_PL.UTF-8
dc.subject парцеллированное определение pl_PL.UTF-8
dc.subject парцеллят pl_PL.UTF-8
dc.subject русский язык pl_PL.UTF-8
dc.subject польский язык pl_PL.UTF-8
dc.subject parceling pl_PL.UTF-8
dc.subject parceled attribute pl_PL.UTF-8
dc.subject partcellator pl_PL.UTF-8
dc.subject Russian language pl_PL.UTF-8
dc.subject Polish language pl_PL.UTF-8
dc.title О некоторых предложениях с парцелляцией определений в современном русском и польском языках pl_PL.UTF-8
dc.type article pl_PL.UTF-8
dc.identifier.doi 10.15584/znurglotto.2018.10.5
dc.identifier.eissn 2084-4816


Pliki tej pozycji

Z tą pozycją powiązane są następujące pliki licencyjne:

Pozycja umieszczona jest w następujących kolekcjach

Pokaż uproszczony rekord

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe Poza zaznaczonymi wyjątkami, licencja tej pozycji opisana jest jako Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe

Szukaj w Repozytorium UR


Przeglądaj

Moje konto

Statystyki

Informacje