Repozytorium UR

Request a copy of the document

Repozytorium Centrum Otwartej Nauki

Request a copy of the document

Users of this system, can login to view this document.

Login

Enter the following information to request a copy of the document from the responsible person.

SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ BIZNESU W WYBRANYCH ASPEKTACH ORGANIZACJI I ZARZĄDZANIA ZASOBAMI LUDZKIMI (studium socjologiczne)

  1. This email address is used for sending the document.
  2. Files

Szukaj w Repozytorium UR


Przeglądaj

Moje konto

Informacje