Repozytorium UR

Koncepcja strefy walutowej Międzymorza

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Dobija, Mieczysław
dc.date.accessioned 2018-09-14T12:06:00Z
dc.date.available 2018-09-14T12:06:00Z
dc.date.issued 2018
dc.identifier.citation Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 55(3)/2018, s. 94–111 pl_PL.UTF-8
dc.identifier.issn 1898-5084
dc.identifier.uri http://repozytorium.ur.edu.pl/handle/item/3838
dc.description.abstract Unia Międzymorza do swojej samodzielności politycznej potrzebuje własnej strefy walutowej, która zapewni siłę ekonomiczną i wytworzy dźwignię rozwojową państw członkowskich. Jak uczy doświadczenie, organizowanie strefy walutowej na wzór istniejącej obecnie strefy euro nie przyniosłoby dobrych skutków. Przeciwnie, szansa na zyskanie przewagi zostałaby utracona. Istnieje możliwość zastosowania oryginalnej teorii, która umożliwi powstanie integrującej strefy walutowej. Częścią tej teorii jest translacja wielkości ekonomicznych na jednostkę nowej waluty oraz sformułowanie procedur organizacyjnych. Te kwestie stanowią zasadniczą treść artykułu. pl_PL.UTF-8
dc.description.abstract The Intermare Union needs its own monetary zone, which will provide economic strength and the development leverage of the Member States. As experience shows, organizing a currency zone like the existing euro area would not be a good thing. On the contrary, the chance of gaining an advantage would be lost. It is possible to apply the original theory to create an integrating currency zone. Part of this theory is the translation of economic quantities into units of the new currency and the formulation of the correct organizational procedures. These issues are the essence of the article. pl_PL.UTF-8
dc.language.iso pol pl_PL.UTF-8
dc.publisher Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego pl_PL.UTF-8
dc.rights Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ *
dc.subject unia walutowa pl_PL.UTF-8
dc.subject jednostka pieniężna pl_PL.UTF-8
dc.subject płaca pl_PL.UTF-8
dc.subject produktywność pracy pl_PL.UTF-8
dc.subject kapitał ludzki pl_PL.UTF-8
dc.subject bank centralny pl_PL.UTF-8
dc.subject monetary union pl_PL.UTF-8
dc.subject money unit pl_PL.UTF-8
dc.subject wages pl_PL.UTF-8
dc.subject labour productivity pl_PL.UTF-8
dc.subject human capital pl_PL.UTF-8
dc.subject central bank pl_PL.UTF-8
dc.title Koncepcja strefy walutowej Międzymorza pl_PL.UTF-8
dc.type article pl_PL.UTF-8
dc.identifier.doi 10.15584/nsawg.2018.3.5


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics

Informacje