Repozytorium UR

Colonial and Postcolonial Reception of Buddhism in British Literature from the mid-Nineteenth to the Twentieth Century

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Warchał, Małgorzata
dc.date.accessioned 2018-09-13T10:34:24Z
dc.date.available 2018-09-13T10:34:24Z
dc.date.issued 2018-09-24
dc.identifier.uri http://repozytorium.ur.edu.pl/handle/item/3831
dc.description Promotor: prof. dr hab. Oksana Weretiuk, 206 s. pl_PL.UTF-8
dc.description.abstract Celem niniejszej rozprawy jest prześledzenie motywów buddyjskich w literaturze brytyjskiej w oparciu o wybrane utwory literackie powstałe pomiędzy rokiem 1871 a 1998. Rozdział I zawiera przegląd filologicznych oraz archeologicznych prac mających na celu odkrycie źródeł buddyzmu oraz następujące w konsekwencji pojawienie się nauk o buddyzmie a także związanego z nim dyskursu. Przedstawiono w nim ponadto przegląd prób zdefiniowania natury brytyjskich spotkań z buddyzmem. Aby usytuować dyskurs o buddyzmie w ramach dyskursu orientalistycznego, autorka omawia definicję orientalizmu, nawiązując do dzieła Edwarda Saida oraz założenia krytyki postkolonialnej na postawie prac takich badaczy jak Homi Bhabha czy Gayatri Spivak. Rozdział II zawiera analizę trzech dzieł poetyckich powstałych w epoce wiktoriańskiej: The Story of Gautama Buddha and his Creed Richarda Phillipsa (1871), Sakya-Muni: The Story of Buddha (1887) Sidneya Arthura Alexandra oraz Światło Azji Edwina Arnolda (1879). Rozdział III, stanowi próbę prześledzenia motywów buddyjskich w powieści „Kim” Rudyarda Kiplinga. Rozdział IV przybliża motywy buddyjskie w wybranych dziełach literackich XX wieku autorstwa T.S. Eliota, Iris Murdoch, Aldousa Huxleya oraz Johna Fowlesa. Ostatni rozdział zawiera analizę dwóch powieści utopijnych, „Lost Horizon” Jamesa Hiltona oraz „Wyspy” Aldousa Huxleya. pl_PL.UTF-8
dc.description.abstract The aim of the thesis is to trace the emergence and development of Buddhism in British literature on the example of selected literary works from the 1870s up to 1998. The thesis is composed of five themed chapters, the first of which is an introduction to the British and continental European encounters with Buddhism, the following two being devoted to Victorian literature, and chapters IV and V to twentieth-century literature. Chapter I provides an overview of the philological and archaeological work on the origin of Buddhism and the subsequent appearance of Buddhist scholarship and discourse. Starting with a brief history and main assumptions of Buddhism, the author presents the history of European and British encounters with the religion. Moreover, the chapter reviews several scholarly attempts to define the nature of the British contact with Buddhism and places them in the context of postcolonial studies. Chapter II analyses three Victorian poetic works: Richard Phillips’ The Story of Gautama Buddha and his Creed (1871), Sidney Arthur Alexander’s Sakya-Muni: The Story of Buddha (1887), and Edwin Arnold’s The Light of Asia (1879). Chapter III traces the Buddhist motifs in Rudyard Kipling’s novel Kim. Chapter IV introduces Buddhist thought present in literary works of twentieth-century writers such as T.S. Eliot, Iris Murdoch, Aldous Huxley, and John Fowles. The final chapter includes an analysis of two utopian novels, Lost Horizon by James Hilton and Island by Aldous Huxley. pl_PL.UTF-8
dc.language.iso eng pl_PL.UTF-8
dc.publisher Uniwersytet Rzeszowski pl_PL.UTF-8
dc.rights Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ *
dc.subject Literatura brytyjska pl_PL.UTF-8
dc.subject buddyzm pl_PL.UTF-8
dc.subject apriopriacja kulturowa pl_PL.UTF-8
dc.subject orientalizm pl_PL.UTF-8
dc.subject egzotycyzm pl_PL.UTF-8
dc.subject British literature pl_PL.UTF-8
dc.subject Buddhism pl_PL.UTF-8
dc.subject cultural appropriation pl_PL.UTF-8
dc.subject orientalism pl_PL.UTF-8
dc.subject exoticism pl_PL.UTF-8
dc.title Colonial and Postcolonial Reception of Buddhism in British Literature from the mid-Nineteenth to the Twentieth Century pl_PL.UTF-8
dc.title.alternative Kolonialna i postkolonialna recepcja buddyzmu w literaturze brytyjskiej połowy XIX i XX wieku pl_PL.UTF-8
dc.type doctoralThesis pl_PL.UTF-8


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics

Informacje