Repozytorium UR

Ewolucja instytucji nadzoru budowlanego w Polsce

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Zwolak, Sławomir
dc.date.accessioned 2014-04-04T10:51:04Z
dc.date.available 2014-04-04T10:51:04Z
dc.date.issued 2013
dc.identifier.issn 2300-4797
dc.identifier.uri http://repozytorium.ur.edu.pl/handle/item/375
dc.description.abstract Przedmiotem niniejszego opracowania jest ukazanie instytucji nadzoru budowlanego na przestrzeni całego okresu jego funkcjonowania. Powstanie instytucji nadzoru budowlanego związane było z koncepcją policji budowlanej, pojmowanej jako władztwo nad realizowaniem formalnych i materialnych przepisów budowlanych. Na przestrzeni całego ustawodawstwa nadzór budowlany podlegał różnym przeobrażeniom organizacyjnym w zależności od przeprowadzanych reform w sferze administracji publicznej. Zarysowana ewolucja instytucji nadzoru budowlanego stanowi tło, które miało wpływ do wykrystalizowania się obecnego modelu nadzoru budowlanego. pl_PL.UTF-8
dc.description.abstract The paper aims at presenting the institution of construction supervision throughout the entire period of its functioning. Creation of the institution of construction supervision was associated with the concept of the construction police, conceived as a sway towards achieving the procedural and substantive rules of construction. Over the whole legislation construction supervision was subject to various organizational transformations, depending on the process of reform in public administration. The outlined evolution of the institution of construction supervision is the background, which affected the crystallization of the current model of construction supervision. pl_PL.UTF-8
dc.language.iso pol pl_PL.UTF-8
dc.publisher Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Rzeszowskiego pl_PL.UTF-8
dc.rights Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/ *
dc.subject nadzór budowlany pl_PL.UTF-8
dc.subject construction supervision pl_PL.UTF-8
dc.subject policja budowlana
dc.subject prawo budowlane
dc.subject struktura organizacyjna
dc.subject organy administracji publicznej
dc.subject construction police
dc.subject construction law
dc.subject organizational structure
dc.subject administrative public organs
dc.title Ewolucja instytucji nadzoru budowlanego w Polsce pl_PL.UTF-8
dc.title.alternative The Evolution of the Institution of Construction Supervision in Poland pl_PL.UTF-8
dc.type article pl_PL.UTF-8


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics

Informacje