Repozytorium UR

Kompetencje Prezydenta RP wobec sił zbrojnych w pracach nad Konstytucją w latach 1919-1921

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Nowak, Krystian
dc.date.accessioned 2014-04-04T10:41:13Z
dc.date.available 2014-04-04T10:41:13Z
dc.date.issued 2013
dc.identifier.issn 2300-4797
dc.identifier.uri http://repozytorium.ur.edu.pl/handle/item/373
dc.description.abstract Po ponad stu latach braku niezależności państwo polskie stanęło przed zadaniem określenia pozycji ustrojowej Prezydenta RP wobec sił zbrojnych. Podczas debaty parlamentarnej skupiono się na problematyce możności łączenia w jednym ręku władzy prezydenta i naczelnego wodza. Przedstawiciele lewicy opowiadali się za sprawowaniem przez prezydenta naczelnego dowództwa w czasie wojny. Ostatecznie zwyciężyła koncepcja popierana przez ugrupowania prawicowe i centroprawicowe – przyznano prezydentowi najwyższe zwierzchnictwo nad siłami zbrojnymi bez możliwości sprawowania dowództwa nad armią w czasie wojny. Cały proces legislacyjny pokazał niedojrzałość ówczesnej dyskusji parlamentarnej. pl_PL.UTF-8
dc.description.abstract After more than one hundred years of the lack of independence, Poland had to tackle the problem of determining the President’s systemic position in relation to the Armed Forces. At that time, parliamentary debate focused on whether the President’s and Commander-in-Chief’s authority could be exercised by the same person. Left-wing politicians argued in favour of performing the authority and supreme command in the state of war by the President. Finally, the concept of the right and centre-right wing prevailed. It awarded the president the supreme authority over the Armed Forces without a possibility of performing command of the army in the state of war. The whole legislative process showed immaturity of the parliamentary debate at that time. pl_PL.UTF-8
dc.language.iso pol pl_PL.UTF-8
dc.publisher Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Rzeszowskiego pl_PL.UTF-8
dc.rights Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/ *
dc.subject Prezydent pl_PL.UTF-8
dc.subject President pl_PL.UTF-8
dc.subject Zwierzchnik Sił Zbrojnych
dc.subject zwierzchnictwo nad siłami zbrojnymi
dc.subject cywilna kontrola nad armią
dc.subject głowa państwa
dc.subject Konstytucja z dnia 17 marca 1921
dc.subject President
dc.subject Commander-in-Chief of the Armed Forces
dc.subject supreme authority
dc.subject Armed Forces
dc.subject civil control over the army
dc.subject head of state
dc.subject Constitution of 17th March 1921
dc.title Kompetencje Prezydenta RP wobec sił zbrojnych w pracach nad Konstytucją w latach 1919-1921 pl_PL.UTF-8
dc.title.alternative The Responsibilities of the President of the Republic of Poland towards the Armed Forces during the Work on the Constitution in 1919-1921 pl_PL.UTF-8
dc.type article pl_PL.UTF-8


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics

Informacje