Repozytorium UR

Zakres orzekania Sądu Najwyższego rozpatrującego przekazane przez sąd odwoławczy zagadnienie prawne w sprawie karnej

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Klejnowska, Monika
dc.date.accessioned 2014-04-04T10:34:47Z
dc.date.available 2014-04-04T10:34:47Z
dc.date.issued 2013
dc.identifier.issn 2300-4797
dc.identifier.uri http://repozytorium.ur.edu.pl/handle/item/372
dc.description.abstract Artykuł dotyczy rozstrzygania przez Sąd Najwyższy zagadnienia prawnego, z którym występuje do niego sąd odwoławczy, jeśli wymagana jest zasadnicza wykładnia ustawy. Zaprezentowano w nim formę kierowanego zagadnienia prawnego oraz tryb jego rozpoznawania i orzekania o nim. Zasadnicza teza zawarta w uchwale Sądu Najwyższego po rozpoznaniu zagadnienia prawnego musi jednoznacznie i bezpośrednio nawiązywać do zagadnienia przedstawionego przez sąd odwoławczy oraz do realiów rozpatrywanej konkretnej sprawy karnej. pl_PL.UTF-8
dc.description.abstract This article shows the procedure and decisions of the Supreme Court concerning legal matters which are presented by courts of appeal in criminal cases. The Supreme Court gives interpretation of the law in the most difficult legal matters in exact criminal cases which appear in courts of appeal. pl_PL.UTF-8
dc.language.iso pol pl_PL.UTF-8
dc.publisher Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Rzeszowskiego pl_PL.UTF-8
dc.rights Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/ *
dc.subject Sąd Najwyższy pl_PL.UTF-8
dc.subject The Supreme Court pl_PL.UTF-8
dc.subject sąd odwoławczy
dc.subject zagadnienie prawne
dc.subject a legal matter
dc.subject a court of appeal
dc.title Zakres orzekania Sądu Najwyższego rozpatrującego przekazane przez sąd odwoławczy zagadnienie prawne w sprawie karnej pl_PL.UTF-8
dc.title.alternative The Range of the Supreme Court’s Judicature Considering a Legal Matter in a Criminal Case Presented by a Court of Appeal pl_PL.UTF-8
dc.type article pl_PL.UTF-8


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics

Informacje