Repozytorium UR

Browsing Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 54(2)/2018 by Issue Date

DSpace Repository

Browsing Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 54(2)/2018 by Issue Date

Sort by: Order: Results:

 • Dobija, Mieczysław (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2018)
  Naukowe postrzeganie kapitału i pracy prowadzi do wniosku, że te pojęcia są komplementarne. Praca będąca transferem kapitału ludzkiego do obiektów pracy jest kategorią mierzalną a jej koncentracja w obiekcie decyduje o ...
 • Woźniak, Michał Gabriel (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2018)
  Dyskurs artykułu jest oparty na założeniu, że PKB per capita nie jest celem rozwoju, lecz środkiem jego realizacji. Z tego powodu autor postuluje badanie pułapki średniego dochodu z punktu widzenia szeroko rozumianego ...
 • Michalski, Michał A. (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2018)
  Celem rozważań podjętych w artykule jest ukazanie powiązań oraz przedstawienie badań, które potwierdzają zasadniczy wpływ rodziny na system gospodarczy. Rodzina jest tu rozumiana jako podstawowa instytucja i grupa zarazem, ...
 • Klukowski, Leszek (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2018)
  W okresie ostatnich kilkunastu lat (2004–2016) wystąpił niekorzystny kierunek zmian w zakresie poziomu deficytu i długu sektora finansów publicznych (SFP). Za najważniejsze należy uznać: – długotrwałe, znaczne przekraczanie ...
 • Wiatrowski, Piotr (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2018)
  Zadaniem państwa jest wyrównywanie szans życiowych różnych grup społecznych, szczególnie jeśli art. 20 Konstytucji deklaruje ustrój gospodarczy Rzeczypospolitej Polskiej jako społeczną gospodarkę rynkową. Działania rynku ...
 • Kwieciński, Leszek (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2018)
  W niniejszym artykule przedstawiono instrument koordynacji polskiej polityki proinnowacyjnej pod nazwą Wspólne Przedsięwzięcie. Ten nowy mechanizm koordynacji polityki publicznej wpisuje się w podejście good governace. ...
 • Młodkowski, Paweł (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2018)
  This paper deals with economic growth in the Eurozone before and after 1999. The economic integration process led to the finalizing of initiatives that started at the end of the 1950s with the Rome Treaty and Coal&Steel ...
 • Pohulak-Żołędowska, Elżbieta (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2018)
  W niniejszym artykule podjęto dyskusję na temat wpływu Narodowych Systemów Innowacji na dynamikę innowacji przełomowych. Nieskuteczność funkcjonowania mechanizmu rynkowego w środowisku innowacji przełomowych powoduje ...
 • Mielcarek, Jarosław (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2018)
  Celem pracy było uzasadnienie hipotezy, że działalność gospodarcza na masową skalę jest wyposażona w społeczno-subiektywny regulator, którym jest pseudoliberalizm i drugiej hipotezy, że firmanctwo strategiczne jest największą ...
 • Zhurauliou, Aliaksei; Gerasymenko, Sergiy (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2018)
  The article is devoted to the Values Survey in Ukraine and Poland. The assessment of economic transformation should be comprehensive and the prism of values might give a deeper insight on country’s development. The values ...
 • Żminda, Tomasz (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2018)
  Jednym z narzędzi przyspieszenia procesu transformacji polskiej gospodarki bez wątpienia były Specjalne Strefy Ekonomiczne, które stanowiąc atrakcyjne miejsce do lokowania inwestycji w stopniu znaczącym dla gospodarki ...
 • Bolonek, Ryszarda (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2018)
  Celem artykułu jest prezentacja kontrowersji wokół metod pomiarowych instytucji. Podejście instytucjonalne wiąże się z głównymi nurtami teoretycznymi, jakimi są instytucjonalizm i neoinstytucjonalizm, w ramach których ...
 • Wojtaszczyk, Katarzyna (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2018)
  Jakość życia, czyli stopień satysfakcji człowieka z całokształtu jego egzystencji, dotyczy prywatnej i zawodowej sfery życia. Jedną z ważniejszych determinant jakości życia jest zdrowie, które w ponad 50% zależy od stylu ...
 • Jędrzejczyk, Marcin (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2018)
  W artykule zaprezentowano koncepcję pieniądza i jednostki pieniężnej wywodzącą się z rachunkowości pracy. W tym kontekście rozumienie pieniądza jako należności z tytułu pracy, a jednostki pieniężnej jako jednostki pracy ...
 • Godlewska, Małgorzata (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2018)
  Sektor małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce (inaczej niż np. w Stanach Zjednoczonych) jest znacznie mniej aktywny, jeśli chodzi o podejmowanie działalności innowacyjnej, niż przedsiębiorstwa duże. Małe i średnie ...
 • Chmielewska, Barbara (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2018)
  Społeczeństwo polskie i europejskie starzeje się, co oznacza, że coraz więcej osób będzie wymagało stałej lub czasowej opieki. Według danych GUS osoby w wieku emerytalnym stanowiły w 2015 r. ok. 1/5 polskiego społeczeństwa. ...
 • Leśniak-Moczuk, Krystyna (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2018)
  Artykuł poświęcony jest zagadnieniu regionalizmu w kontekstach teoretycznych i praktycznych. Zdefiniowano pojęcia region i sposoby jego delimitacji oraz regionalizm w aspekcie historycznym, ideologicznym i politologicznym. ...
 • Cieślik, Tomasz; Górowska, Kamila; Metelska, Klaudia; Szurlej, Adam (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2018)
  Z roku na rok obserwuje się wzrost znaczenia gazu ziemnego jako kluczowego paliwa w światowym bilansie energii. Również w Polsce w ostatnich latach systematycznie rośnie udział gazu w bilansie energii. Konieczność ...
 • Kawa, Marta; Grzybek, Maria (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2018)
  Celem artykułu jest określenie instytucjonalnych form wsparcia w procesie tworzenia i rozwoju spółdzielni socjalnych. W przypadku spółdzielni socjalnych ważna jest instytucjonalizacja wewnętrzna samych spółdzielni, jak ...
 • Łukasik, Paweł (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2018)
  W artykule poruszono zagadnienie kapitału społecznego i jego związków z kulturą danego kraju. W pierwszej jego części przedstawiono koncepcje kapitału społecznego oraz omówiono różnice kulturowe, które mogą decydować o ...

Search DSpace


Browse

My Account

Informacje