Repozytorium UR

Browsing Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 53(1)/2018 by Title

DSpace Repository

Browsing Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 53(1)/2018 by Title

Sort by: Order: Results:

 • Pośpiech, Ewa; Mastalerz-Kodzis, Adrianna (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2018)
  Poziom rozwoju społeczeństwa informacyjnego jest jedną z ważniejszych determinant wpływających na poziom życia ludności oraz konkurencyjność gospodarek. Rozpatrując lokalne gospodarki na szczeblu województw można dojść do ...
 • Wojnar, Jolanta (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2018)
  The aim of the study is to diagnose the degree of use of information technology depending on the province in three key areas, namely, households, enterprises and public administration. On the basis of selected diagnostic ...
 • Chorób, Roman (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2018)
  Koncepcja struktur klastrowych stanowi unikatowy sposób myślenia o kreowaniu konkurencyjności przedsiębiorstw. Istotą tej koncepcji jest stymulowanie współpracy pomiędzy poszczególnymi podmiotami życia gospodarczego, ...
 • Skrzypek, Elżbieta (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2018)
  W warunkach nowej gospodarki, społeczeństwa informacyjnego i sieciowego wzrasta rola wiedzy. Zarządzanie wiedzą w coraz większym stopniu decyduje o sukcesie rynkowym każdej organizacji. Dzielenie się wiedzą jest ważną ...
 • Podgórski, Grzegorz (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2018)
  Rozwój urządzeń mobilnych, który można zaobserwować obecnie, sprzyja ich wykorzystaniu nie tylko do komunikacji, czy rozrywki, ale także w coraz większym stopniu także do pracy. Nowe technologie takie jak Cloud Computing, ...
 • Dziembek, Damian (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2018)
  Chmura obliczeniowa (Cloud Computing) stanowi obecnie ważny trend na rynku IT. Usługi Cloud Computing polegają na dostarczeniu i udostępnianiu wydajnych i skalowalnych zasobów IT (sprzętu, oprogramowania i usług), a ...
 • Kasprzyk, Beata (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2018)
  Common digitization of the e-services sector currently represents the basis for social and economic development. The development of e-administration is one of the key components of the process of building an information ...
 • Madej, Jan; Widlak, Michał (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2018)
  Niniejszy artykuł poświęcony jest zagadnieniu e-usług wykorzystywanych w serwisach internetowych wybranych gmin województwa małopolskiego i prezentuje wyniki oraz najważniejsze wnioski z przeprowadzonych badań. Do badań ...
 • Pamuła, Anna (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2018)
  Artykuł prezentuje wybrane zagadnienia związane z edukacją na rzecz efektywności energetycznej, zwłaszcza z edukacją młodych odbiorców energii. Edukacja prowadzona przez przedsiębiorstwa energetyczne nie jest dla nich ...
 • Mastalerz-Kodzis, Adrianna; Pośpiech, Ewa (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2018)
  Globalizacja o zasięgu światowym, z którą mamy do czynienia w XXI wieku, wymaga komunikowania się pomiędzy mieszkańcami poszczególnych kontynentów i krajów. Łatwość dostępu do narzędzi informatycznych takich jak telefonia ...
 • Greta, Marianna; Tomczak-Woźniak, Ewa (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2018)
  Opracowanie zgodnie z tytułem stanowić będzie prezentację wniosków z rozważań nt. potencjalnego wpływu funkcjonowania euroregionu na poziom cyfryzacji w regionach nim objętych. Euroregiony to peryferyjne względem ośrodków ...
 • Popiołek, Malwina (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2018)
  W niniejszym artykule zaprezentowane zostały wybrane aspekty indywidualnego zarządzania prywatnością w serwisach społecznościowych w odniesieniu do procesów zachodzących w społeczeństwie informacyjnym. W części pierwszej ...
 • Matulewski, Marek (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2018)
  Celem pracy jest scharakteryzowanie oraz analiza roli, jaką w erze informacyjnej odgrywa IT w gospodarce łowieckiej szczególnie w aspekcie zachowania różnorodności biologicznej. Praca swoim zakresem obejmuje analizę krajowej, ...
 • Woźniak, Michał Gabriel (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2018)
  Autor dowodzi, że w realizowanej polityce kseromodernizacji systemowej w Polsce w latach dziewięćdziesiątych nie uwzględniono paradoksów rozwoju kapitału ludzkiego i właściwości instytucji nieformalnych. Skutkowało to ...
 • Piasecka, Agnieszka (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2018)
  Celem artykułu jest przedstawienie pojęcia i specyfiki pomiaru kapitału relacyjnego w szkole wyższej. Kapitał relacyjny jest jednym z komponentów kapitału intelektualnego i odnosi się do powiązań uczelni z interesariuszami. ...
 • Wyskwarski, Marcin (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2018)
  Istotnym problemem małych przedsiębiorstw jest ich przetrwanie na rynku. Dotyczy to szczególnie nowo powstałych podmiotów. Jednym z czynników przyczyniających się do takiej sytuacji jest brak wiarygodnych, odpowiednio ...
 • Hofman, Mariusz (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2018)
  Artykuł ma na celu zaprezentowanie teoretycznego modelu opisującego sposób działania przedsiębiorstw zorientowanych projektowo oraz jego zasad jego operacjonalizacji. W artykule zaprezentowana została również metoda badawcza, ...
 • Mazur, Zygmunt; Mazur, Hanna; Mendyk-Krajewska, Teresa (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2018)
  Rozwój społeczeństwa informacyjnego wiąże się z koniecznością budowania platform elektronicznych umożliwiających realizację e-usług publicznych. Obecnie duży nacisk kładzie się na rozwój nowoczesnej infrastruktury ...
 • Gorzelany-Dziadkowiec, Magdalena (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2018)
  Celem niniejszego opracowania było wskazanie istoty i znaczenia organizacji opartych na wiedzy oraz wskazanie wpływu otoczenia technologicznego na proces budowania organizacji opartych na wiedzy. Analizę empiryczną ...
 • Skulimowski, Andrzej M.J. (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2018)
  W artykule przedstawiono wybrane wyniki i metody projektu foresightowego pt. „Scenariusze i trendy rozwojowe wybranych technologii społeczeństwa informacyjnego do roku 2025” (akronim SCETIST) zrealizowanego w latach 2010–2013 ...

Search DSpace


Browse

My Account

Informacje