Repozytorium UR

Browsing Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 53(1)/2018 by Issue Date

DSpace Repository

Browsing Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 53(1)/2018 by Issue Date

Sort by: Order: Results:

 • Adamczewski, Piotr (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2018)
  Rozwiązania ICT (Information and Communication Technology) stanowią podstawę nowoczesnych organizacji gospodarczych. W szczególności dotyczy to organizacji inteligentnych (OI), dla których zaawansowana infrastruktura ...
 • Kasprzyk, Beata; Wojnar, Jolanta (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2018)
  Opracowanie przedstawia stan realizacji strategii Europa 2020 w Polsce w zakresie celów edukacyjnych. W oparciu o dane pochodzące z lat 2001–2015 wyznaczono modele trendu oraz liniowe modele wygładzania wykładniczego, na ...
 • Mastalerz-Kodzis, Adrianna; Pośpiech, Ewa (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2018)
  Globalizacja o zasięgu światowym, z którą mamy do czynienia w XXI wieku, wymaga komunikowania się pomiędzy mieszkańcami poszczególnych kontynentów i krajów. Łatwość dostępu do narzędzi informatycznych takich jak telefonia ...
 • Piasecka, Agnieszka (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2018)
  Celem artykułu jest przedstawienie pojęcia i specyfiki pomiaru kapitału relacyjnego w szkole wyższej. Kapitał relacyjny jest jednym z komponentów kapitału intelektualnego i odnosi się do powiązań uczelni z interesariuszami. ...
 • Filipkowski, Piotr (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2018)
  W dobie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy, w której wszystkie działania społecznie użyteczne stoją pod znakiem ”e-”, „i-” lub ”@” na czoło zagadnień wysuwają się adekwatne technologie definiowane ...
 • Put, Dariusz (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2018)
  Artykuł dotyczy zagadnienia projektowania elastycznych, skalowalnych i przyjaznych dla użytkownika systemów integrujących rozproszone, heterogeniczne zasoby informacyjne. W artykule starano się wykazać, że opracowanie ...
 • Grabowski, Franciszek; Stasieńko, Justyna (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2018)
  W artykule przedstawiono model termodynamiczny rozprzestrzeniania się informacji i wiedzy. Jako pierwszy pokazano idealistyczny przypadek, gdzie zarówno informacja, jak i wiedza są komponentami prostego, redukcjonistycznego ...
 • Woźniak, Michał Gabriel (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2018)
  Autor dowodzi, że w realizowanej polityce kseromodernizacji systemowej w Polsce w latach dziewięćdziesiątych nie uwzględniono paradoksów rozwoju kapitału ludzkiego i właściwości instytucji nieformalnych. Skutkowało to ...
 • Greta, Marianna; Tomczak-Woźniak, Ewa (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2018)
  Opracowanie zgodnie z tytułem stanowić będzie prezentację wniosków z rozważań nt. potencjalnego wpływu funkcjonowania euroregionu na poziom cyfryzacji w regionach nim objętych. Euroregiony to peryferyjne względem ośrodków ...
 • Skulimowski, Andrzej M.J. (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2018)
  W artykule przedstawiono wybrane wyniki i metody projektu foresightowego pt. „Scenariusze i trendy rozwojowe wybranych technologii społeczeństwa informacyjnego do roku 2025” (akronim SCETIST) zrealizowanego w latach 2010–2013 ...
 • Limański, Andrzej; Drabik, Ireneusz (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2018)
  Celem artykułu jest charakterystyka kategorii powiązań sieciowych przedsiębiorstw w kontekście funkcjonowania rynków zaawansowanych technologii. Branże związane z tego rodzaju technologiami należą współcześnie do najbardziej ...
 • Skrzypek, Elżbieta (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2018)
  W warunkach nowej gospodarki, społeczeństwa informacyjnego i sieciowego wzrasta rola wiedzy. Zarządzanie wiedzą w coraz większym stopniu decyduje o sukcesie rynkowym każdej organizacji. Dzielenie się wiedzą jest ważną ...
 • Czerwiński, Adam (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2018)
  Celem artykułu jest ustalenie, w jakim zakresie i w jaki sposób należy dokonywać ewaluacji wartości informacji dostępnej w systemie informacyjnym podczas oceny jej jakości. Taka ocena, zwłaszcza dla systemów działających ...
 • Mazur, Zygmunt; Mazur, Hanna; Mendyk-Krajewska, Teresa (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2018)
  Rozwój społeczeństwa informacyjnego wiąże się z koniecznością budowania platform elektronicznych umożliwiających realizację e-usług publicznych. Obecnie duży nacisk kładzie się na rozwój nowoczesnej infrastruktury ...
 • Podgórski, Grzegorz (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2018)
  Rozwój urządzeń mobilnych, który można zaobserwować obecnie, sprzyja ich wykorzystaniu nie tylko do komunikacji, czy rozrywki, ale także w coraz większym stopniu także do pracy. Nowe technologie takie jak Cloud Computing, ...
 • Chorób, Roman (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2018)
  Koncepcja struktur klastrowych stanowi unikatowy sposób myślenia o kreowaniu konkurencyjności przedsiębiorstw. Istotą tej koncepcji jest stymulowanie współpracy pomiędzy poszczególnymi podmiotami życia gospodarczego, ...
 • Popiołek, Malwina (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2018)
  W niniejszym artykule zaprezentowane zostały wybrane aspekty indywidualnego zarządzania prywatnością w serwisach społecznościowych w odniesieniu do procesów zachodzących w społeczeństwie informacyjnym. W części pierwszej ...
 • Hofman, Mariusz (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2018)
  Artykuł ma na celu zaprezentowanie teoretycznego modelu opisującego sposób działania przedsiębiorstw zorientowanych projektowo oraz jego zasad jego operacjonalizacji. W artykule zaprezentowana została również metoda badawcza, ...
 • Gorzelany-Dziadkowiec, Magdalena (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2018)
  Celem niniejszego opracowania było wskazanie istoty i znaczenia organizacji opartych na wiedzy oraz wskazanie wpływu otoczenia technologicznego na proces budowania organizacji opartych na wiedzy. Analizę empiryczną ...
 • Pamuła, Anna (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2018)
  Artykuł prezentuje wybrane zagadnienia związane z edukacją na rzecz efektywności energetycznej, zwłaszcza z edukacją młodych odbiorców energii. Edukacja prowadzona przez przedsiębiorstwa energetyczne nie jest dla nich ...

Search DSpace


Browse

My Account

Informacje