Repozytorium UR

Browsing Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 53(1)/2018 by Issue Date

DSpace Repository

Browsing Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 53(1)/2018 by Issue Date

Sort by: Order: Results:

 • Madej, Jan; Widlak, Michał (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2018)
  Niniejszy artykuł poświęcony jest zagadnieniu e-usług wykorzystywanych w serwisach internetowych wybranych gmin województwa małopolskiego i prezentuje wyniki oraz najważniejsze wnioski z przeprowadzonych badań. Do badań ...
 • Matulewski, Marek (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2018)
  Celem pracy jest scharakteryzowanie oraz analiza roli, jaką w erze informacyjnej odgrywa IT w gospodarce łowieckiej szczególnie w aspekcie zachowania różnorodności biologicznej. Praca swoim zakresem obejmuje analizę krajowej, ...
 • Woźniak, Michał Gabriel (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2018)
  Autor dowodzi, że w realizowanej polityce kseromodernizacji systemowej w Polsce w latach dziewięćdziesiątych nie uwzględniono paradoksów rozwoju kapitału ludzkiego i właściwości instytucji nieformalnych. Skutkowało to ...
 • Skrzypek, Elżbieta (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2018)
  W warunkach nowej gospodarki, społeczeństwa informacyjnego i sieciowego wzrasta rola wiedzy. Zarządzanie wiedzą w coraz większym stopniu decyduje o sukcesie rynkowym każdej organizacji. Dzielenie się wiedzą jest ważną ...
 • Gorzelany-Dziadkowiec, Magdalena (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2018)
  Celem niniejszego opracowania było wskazanie istoty i znaczenia organizacji opartych na wiedzy oraz wskazanie wpływu otoczenia technologicznego na proces budowania organizacji opartych na wiedzy. Analizę empiryczną ...
 • Kasprzyk, Beata (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2018)
  Common digitization of the e-services sector currently represents the basis for social and economic development. The development of e-administration is one of the key components of the process of building an information ...
 • Jaroch, Kamila; Król, Mieczysław Jan (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2018)
  Wirtualny świat wygenerowany przez sieć internetową stwarza możliwości do realizacji pozytywnych, jak też negatywnych celów, wpływających na kształtowanie osobowości ludzi młodych. W artykule, związanym z tą problematyką, ...
 • Skulimowski, Andrzej M.J. (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2018)
  W artykule przedstawiono wybrane wyniki i metody projektu foresightowego pt. „Scenariusze i trendy rozwojowe wybranych technologii społeczeństwa informacyjnego do roku 2025” (akronim SCETIST) zrealizowanego w latach 2010–2013 ...
 • Greta, Marianna; Tomczak-Woźniak, Ewa (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2018)
  Opracowanie zgodnie z tytułem stanowić będzie prezentację wniosków z rozważań nt. potencjalnego wpływu funkcjonowania euroregionu na poziom cyfryzacji w regionach nim objętych. Euroregiony to peryferyjne względem ośrodków ...
 • Kasprzyk, Beata; Wojnar, Jolanta (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2018)
  Opracowanie przedstawia stan realizacji strategii Europa 2020 w Polsce w zakresie celów edukacyjnych. W oparciu o dane pochodzące z lat 2001–2015 wyznaczono modele trendu oraz liniowe modele wygładzania wykładniczego, na ...
 • Piasecka, Agnieszka (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2018)
  Celem artykułu jest przedstawienie pojęcia i specyfiki pomiaru kapitału relacyjnego w szkole wyższej. Kapitał relacyjny jest jednym z komponentów kapitału intelektualnego i odnosi się do powiązań uczelni z interesariuszami. ...
 • Put, Dariusz (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2018)
  Artykuł dotyczy zagadnienia projektowania elastycznych, skalowalnych i przyjaznych dla użytkownika systemów integrujących rozproszone, heterogeniczne zasoby informacyjne. W artykule starano się wykazać, że opracowanie ...

Search DSpace


Browse

My Account

Informacje