Repozytorium UR

Právna komparácia nelegálnej práce a zamestnávania v podmienkach Slovenskej republiky, Poľska a Českej republiky

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Seilerová, Monika
dc.date.accessioned 2014-04-04T10:21:00Z
dc.date.available 2014-04-04T10:21:00Z
dc.date.issued 2013
dc.identifier.issn 2300-4797
dc.identifier.uri http://repozytorium.ur.edu.pl/handle/item/368
dc.description.abstract The undeclared work is an enhanced phenomenon of the labour market. It is considered as a negative factor, which has significant impact on economy, labour market and social protection in each state. In the article the Author deals with the comparison of legal regulations of three adjoining states (Poland, the Slovak Republic and the Czech Republic) and points out their common and different elements. The Author provides the legal definitions of the fundamental terminology, the sanctions imposed by the control authorities on the employers and employees and emphasizes the most substantial problems resulted from the legislation of the undeclared work. pl_PL.UTF-8
dc.description.abstract Nielegalna praca jest zjawiskiem potężnym na rynku pracy. Jest uważana za negatywny czynnik, który znacząco wpływa na gospodarkę, rynek pracy oraz ochronę społeczną w każdym państwie. W artykule Autorka dokonuje analizy porównawczej regulacji prawnych trzech sąsiadujących ze sobą państw (Polski, Republiki Słowackiej i Republiki Czeskiej) oraz wywodzi ich wspólne i odmienne cechy. Autorka przedstawia definicje normatywne podstawowej terminologii, sankcje nakładane przez organy kontrolujące pracodawców i pracowników, a także akcentuje najbardziej istotne problemy wynikające z ustawodawstwa dotyczącego nielegalnej pracy. pl_PL.UTF-8
dc.language.iso other pl_PL.UTF-8
dc.publisher Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Rzeszowskiego pl_PL.UTF-8
dc.rights Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/ *
dc.subject undeclared work pl_PL.UTF-8
dc.subject nielegalna praca pl_PL.UTF-8
dc.subject simulated labour-law relation
dc.subject undeclared work of foreigners
dc.subject sanctions for violation of labour law regulations of undeclared work
dc.subject symulowany stosunek pracy
dc.subject praca nielegalna cudzoziemców
dc.subject sankcje za złamanie przepisów prawa pracy dotyczących pracy nielegalnej
dc.title Právna komparácia nelegálnej práce a zamestnávania v podmienkach Slovenskej republiky, Poľska a Českej republiky pl_PL.UTF-8
dc.title.alternative The Legal Comparison of Undeclared Work in the Slovak Republic, Poland and Czech Republic pl_PL.UTF-8
dc.title.alternative Prawna analiza porównawcza nielegalnej pracy na przykładzie Republiki Słowackiej, Polski oraz Republiki Czeskiej pl_PL.UTF-8
dc.type article pl_PL.UTF-8


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics

Informacje