Repozytorium UR

Wyznaczniki pochówków dziecięcych w tarnobrzeskiej kulturze łużyckiej w świetle analiz statystycznych

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor.advisor
dc.contributor.author Rajpold, Wojciech
dc.date.accessioned 2018-06-25T06:04:54Z
dc.date.available 2018-06-25T06:04:54Z
dc.date.issued 2017-11-17
dc.identifier.citation W. Rajpold 2017 pl_PL.UTF-8
dc.identifier.uri http://repozytorium.ur.edu.pl/handle/item/3659
dc.description.abstract Referat wygłoszony podczas konferencji pt. Epoka brązu i wczesna epoka żelaza w Karpatach która odbyła się w 16 i 17 listopada 2017 r w krośnie. W każdej społeczności człowiek manifestował swój wiek na rozmaite sposoby. Nie można wykluczyć, że i w obrządku pogrzebowym starano się to zamanifestować. Liczność znalezisk funeralnych w połączeniu z dobrym stanem rozpoznania antropologicznego daje nam możliwość wykorzystania przy poszukiwaniu tych wyznaczników szeregu analiz statystycznych. Analizy te mogą nam pomóc przy stworzeniu modelowego typu pochówku dziecięcego. Wykrycie wyznaczników grobów dorosłych i dzieci da nam także podstawy pod szersze analizy dotyczące kwestii inicjacji. Gdyż jedną z przyczyn odnajdywania przedmiotów charakterystycznych dla dorosłych w pochówkach dziecięcych byłoby przejście procesu inicjacji i traktowanie tej osoby, jako dorosłej. To może stanowić dobry przyczynek do dalszych rozważań na temat wieku biologicznego i kulturowego w społecznościach pradziejowych. pl_PL.UTF-8
dc.description.sponsorship Projekt został sfinansowany ze środków Narodowego Centrum Nauki przyznanych na podstawie decyzji numer DEC- 2016/23/N/HS3/00666 pl_PL.UTF-8
dc.language.iso pol pl_PL.UTF-8
dc.rights Attribution-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/ *
dc.subject Tarnobrzeska kultura łużycka pl_PL.UTF-8
dc.subject statystyka
dc.subject analizy statystyczne
dc.subject późna epoka brązu
dc.subject wczesna epoka żelaza
dc.subject archeologia funeralna
dc.subject wyznaczniki wieku
dc.subject gender studing
dc.title Wyznaczniki pochówków dziecięcych w tarnobrzeskiej kulturze łużyckiej w świetle analiz statystycznych pl_PL.UTF-8
dc.type conferenceObject pl_PL.UTF-8


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics

Informacje