Repozytorium UR

A case study for the design and development of pedagogical awareness in the Teacher Training Master’s Degree: didactic strategies and methodology

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Soler Santaliestra, Juan Ramón
dc.contributor.author Soler Costa, Rebeca
dc.date.accessioned 2018-06-04T12:32:30Z
dc.date.available 2018-06-04T12:32:30Z
dc.date.issued 2017
dc.identifier.citation Kultura-Przemiany-Edukacja T. 5 (2017), s. 358–369 pl_PL.UTF-8
dc.identifier.isbn 978-83-7996-535-9
dc.identifier.issn 2300-9888
dc.identifier.uri http://repozytorium.ur.edu.pl/handle/item/3639
dc.description.abstract Roughly speaking, the European Higher Education Area introduced substantial changes in the structure and development of new curricula. Particularly, when assuming the teaching-learning processes in the Master’s Degree, special attention needs to be carried out to the students’ achievements. Since 2010, the Faculty of Education in the University of Zaragoza implemented the Master in Teacher Training for High School Teachers. One of the main aims is to provide students with the necessary pedagogical knowledge, strategies and procedures to be able to develop professionally. We want to accompany in students’ development, the acquisition of teaching techniques and methodologies, including methodology specific for age of youth, the teachers will be working with. This issue was showed in presented text. The authors pictured, among others, the methods, activities and objectives designed to help students achieve the learning outcomes in the Master’s compulsory Module entitled “Context of the Teaching Task”. pl_PL.UTF-8
dc.description.abstract W zakresie Europejskiej Edukacji Wyższej zostały wprowadzone istotne zmiany, które wpłynęły na strukturę i rozwój nowej podstawy programowej. W szczególności w procesie kształcenia nauczycieli wyjątkową uwagę należy zwrócić na osiągnięcia studentów. Od 2010 roku Wydział Edukacji Uniwersytetu w Zaragozie wprowadził studia magisterskie dla nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych. Główną uwagę zwrócono na zapewnienie studentom niezbędnej pedagogicznej wiedzy oraz znajomość strategii i procedur pozwalających im na osiągnięcie profesjonalnego rozwoju. Chcemy wspomagać rozwój studentów, zdobywanie wiedzy na temat technik nauczania oraz metodologii, w tym metodologii specyficznej dla wieku młodzieży, z którą nauczyciele będą pracować. Kwestię tę przybliżono w prezentowanym tekście. Autorzy przedstawili m.in. metody, techniki i narzędzia przydatne studentom, którzy zdobywają wiedzę podczas obowiązkowych zajęć realizowanych w module zatytułowanym “Kontekst zadań nauczania”. pl_PL.UTF-8
dc.language.iso eng pl_PL.UTF-8
dc.publisher Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego pl_PL.UTF-8
dc.rights Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ *
dc.subject Master Degree pl_PL.UTF-8
dc.subject teaching-learning processes pl_PL.UTF-8
dc.subject learning outcomes pl_PL.UTF-8
dc.subject activities pl_PL.UTF-8
dc.subject students’ achievements pl_PL.UTF-8
dc.subject evaluation pl_PL.UTF-8
dc.subject studia magisterskie pl_PL.UTF-8
dc.subject proces kształcenia nauczycieli pl_PL.UTF-8
dc.subject rezultaty nauczania pl_PL.UTF-8
dc.subject techniki pl_PL.UTF-8
dc.subject osiągnięcia studentów pl_PL.UTF-8
dc.subject ewaluacja pl_PL.UTF-8
dc.title A case study for the design and development of pedagogical awareness in the Teacher Training Master’s Degree: didactic strategies and methodology pl_PL.UTF-8
dc.title.alternative Tworzenie i rozwój świadomości pedagogicznej podczas studiów nauczycielskich: strategie dydaktyczne i metodologia pl_PL.UTF-8
dc.type article pl_PL.UTF-8
dc.identifier.doi 10.15584/kpe.2017.5.21
dc.identifier.eissn 2544-1205


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics

Informacje