Repozytorium UR

Emotional education in teacher training through music

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Nadal García, Icíar
dc.contributor.author Fernández Amat, Carmen
dc.contributor.author Balsera Gomez, Francisco José
dc.date.accessioned 2018-06-04T12:04:28Z
dc.date.available 2018-06-04T12:04:28Z
dc.date.issued 2017
dc.identifier.citation Kultura-Przemiany-Edukacja T. 5 (2017), s. 295–303 pl_PL.UTF-8
dc.identifier.isbn 978-83-7996-535-9
dc.identifier.issn 2300-9888
dc.identifier.uri http://repozytorium.ur.edu.pl/handle/item/3636
dc.description.abstract In the present article, the authors attempt to discuss the importance of working emotional intelligence with students who study the Degree of Teacher Training in Primary Education and Nursery Education. They pictured the benefits that emotional education through music offers. The authors tried to show the importance of developing musical intelligence in future teachers. It is connected with the fact that teachers directly influence their students- the all-round motivation and development. Music facilitates the interrelations between the teacher and learning process and the teacher-student relationship. pl_PL.UTF-8
dc.description.abstract W przedstawionym artykule autorzy starali się ukazać istotność rozwijania emocjonalnej inteligencji w pracy ze studentami studiów nauczycielskich edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej. Podjęli kwestię zalet kształcenia emocjonalnego poprzez muzykę. Autorzy chcieli pokazać jak ważnym jest rozwój muzycznej inteligencji u przyszłych nauczycieli. Wiąże się to z tym, że nauczyciele wpływają bezpośrednio na uczniów – na ich rozwój ogólny i motywację, a muzyka sprzyja korelacji nauczyciela i procesu nauczania oraz relacji nauczyciela z uczniem. pl_PL.UTF-8
dc.language.iso eng pl_PL.UTF-8
dc.publisher Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego pl_PL.UTF-8
dc.rights Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ *
dc.subject emotional education pl_PL.UTF-8
dc.subject music pl_PL.UTF-8
dc.subject teacher training pl_PL.UTF-8
dc.subject edukacja emocjonalna pl_PL.UTF-8
dc.subject muzyka pl_PL.UTF-8
dc.subject kształcenie nauczycieli pl_PL.UTF-8
dc.title Emotional education in teacher training through music pl_PL.UTF-8
dc.title.alternative Edukacja emocjonalna w szkoleniu nauczycieli poprzez muzykę pl_PL.UTF-8
dc.type article pl_PL.UTF-8
dc.identifier.doi 10.15584/kpe.2017.5.18
dc.identifier.eissn 2544-1205


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics

Informacje