Repozytorium UR

Preferowane wybory przyszłych związków małżeńsko-rodzinnych przez dorastającą młodzież

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Cudak, Sławomir
dc.date.accessioned 2018-06-04T10:30:21Z
dc.date.available 2018-06-04T10:30:21Z
dc.date.issued 2017
dc.identifier.citation Kultura-Przemiany-Edukacja T. 5 (2017), s. 216–226 pl_PL.UTF-8
dc.identifier.isbn 978-83-7996-535-9
dc.identifier.issn 2300-9888
dc.identifier.uri http://repozytorium.ur.edu.pl/handle/item/3631
dc.description.abstract Współcześnie następują dynamiczne przemiany społeczne, gospodarcze i polityczne. Przemiany te warunkują tworzenie się nowego modelu funkcjonowania małżeństw i rodziny. Rodzina współczesna przeżywa wielostronne sytuacje kryzysowe. Osłabiona kondycja rodziny nie powoduje jej zaniku, gdyż większość badanej młodzieży wybiera małżeństwo i rodzinę w swych przyszłych planach życiowych. Niewielka część młodzieży preferuje w przyszłości funkcjonowanie w konkubinacie bądź innych związkach alternatywnych. pl_PL.UTF-8
dc.description.abstract Nowadays we witness dynamic social, economic and political transformations. Those changes influence formation of the new model of marriage and family functioning. Modern family experiences multiple crisis situations. Weaken condition of family does not induce its disappearance because majority of researched youth choose marriage and family in their future plans. Minor part of youth prefers functioning in alternative types of relationship in the future. pl_PL.UTF-8
dc.language.iso pol pl_PL.UTF-8
dc.publisher Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego pl_PL.UTF-8
dc.rights Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ *
dc.subject małżeństwo pl_PL.UTF-8
dc.subject rodzina pl_PL.UTF-8
dc.subject kohabitacja pl_PL.UTF-8
dc.subject singiel pl_PL.UTF-8
dc.subject samotne macierzyństwo pl_PL.UTF-8
dc.subject marriage pl_PL.UTF-8
dc.subject family pl_PL.UTF-8
dc.subject cohabitation pl_PL.UTF-8
dc.subject single pl_PL.UTF-8
dc.subject lonely motherhood pl_PL.UTF-8
dc.title Preferowane wybory przyszłych związków małżeńsko-rodzinnych przez dorastającą młodzież pl_PL.UTF-8
dc.title.alternative Marital and family relationship preferred by youth pl_PL.UTF-8
dc.type article pl_PL.UTF-8
dc.identifier.doi 10.15584/kpe.2017.5.13
dc.identifier.eissn 2544-1205


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics

Informacje