Repozytorium UR

Przeglądaj Kultura - Przemiany - Edukacja T. 5 (2017) według autora "Jakubiak, Krzysztof"

Repozytorium Centrum Otwartej Nauki

Przeglądaj Kultura - Przemiany - Edukacja T. 5 (2017) według autora "Jakubiak, Krzysztof"

Sortuj według: Kolejność: Wyniki:

  • Jakubiak, Krzysztof (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2017)
    Refleksja nad rodziną zajmuje ważne miejsce we współczesnych naukach o wychowaniu. To wzrastające zainteresowanie problematyką rodziny na ich gruncie doprowadziło nawet do wyodrębnienia osobnej subdyscypliny – pedagogiki ...

Szukaj w Repozytorium UR


Przeglądaj

Moje konto

Informacje