Repozytorium UR

Owner/Manager Core Competencies in Enterprise Performance in SMEs – Selected Competency Models

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Ohimor, Joseph
dc.date.accessioned 2018-05-17T10:31:18Z
dc.date.available 2018-05-17T10:31:18Z
dc.date.issued 2017
dc.identifier.citation Przedsiębiorstwo i region z. 9/2017, s. 154–163 pl_PL.UTF-8
dc.identifier.issn 2080-458X
dc.identifier.uri http://repozytorium.ur.edu.pl/handle/item/3610
dc.description.abstract Małe i średnie przedsiębiorstwa odgrywają znaczące role w gospodarkach regionalnych i krajowych. Rozpoznawanie kompetencji właściciela/menadżera, które przyczyniają się do osiągania doskonałych wyników przez niektórych, podczas gdy inni osiągają wyniki przeciętne lub gorzej, jest istotne w zarządzaniu przedsiębiorstwem we współczesnej gospodarce opartej o wiedze. Łatwo jest zauważyć w istniejącej literaturze przedmiotu różnicy w zastosowania tych samych pojęć, co jest wynikiem braku spójności w ich definicji. Budowanie modeli kompetencji właściciela MŚP jest jeden ze sposobów uporządkowanie wiedzy w tej materii. Jest to również sposób zbadania czynników kompetencyjnych wpływających na efektywności działania MŚP. Celem pracy była identyfikacja i analiza modeli kompetencji, ich elementów składowych, których rozpoznanie jest niezbędne dla lepszego rozumienia tego zjawiska. Narzędzie badawcze stanowił przegląd literatury obejmującej aktualne badania naukowe. pl_PL.UTF-8
dc.language.iso eng pl_PL.UTF-8
dc.publisher Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego pl_PL.UTF-8
dc.rights Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ *
dc.subject kluczowe kompetencje pl_PL.UTF-8
dc.subject modele pl_PL.UTF-8
dc.subject MŚP pl_PL.UTF-8
dc.subject domena kompetencji pl_PL.UTF-8
dc.title Owner/Manager Core Competencies in Enterprise Performance in SMEs – Selected Competency Models pl_PL.UTF-8
dc.type article pl_PL.UTF-8
dc.identifier.doi 10.15584/pir.2017.9.16


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics

Informacje