Repozytorium UR

Vietnam Asset Management Company as a tool for improving asset quality of Vietnamese banks

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Kozak, Sylwester
dc.contributor.author Hoang, Anh Thi Mai
dc.date.accessioned 2018-05-17T10:25:21Z
dc.date.available 2018-05-17T10:25:21Z
dc.date.issued 2017
dc.identifier.citation Przedsiębiorstwo i region z. 9/2017, s. 142–153 pl_PL.UTF-8
dc.identifier.issn 2080-458X
dc.identifier.uri http://repozytorium.ur.edu.pl/handle/item/3609
dc.description.abstract Artykuł koncentruje się na zbadaniu zakresu odpowiedzialności i skuteczności Wietnamskiej Agencji Zarządzania Aktywami (VAMC), która została ustanowiona w celu poprawy jakości aktywów banków wietnamskich. Na podstawie danych VAMC i Narodowego Banku Wietnamu (SBV) wykazano, że VAMC w znaczący sposób przyczyniła się do zmniejszenia wskaźnika kredytów nieregularnych i likwidacji złych długów instytucji kredytowych. W wyniku działań VAMC wskaźnik NPL dla sektora bankowego obniżył się poniżej 3% w 2015 roku, tj. docelowego limitu ustalonego przez SBV. Jednakże restrukturyzacja długów nie jest efektywnie prowadzona, gdyż wierzytelności przeterminowane są tylko tymczasowo przekazywane z banków do VAMC. VAMC odzyskuje średnio poniżej 10% tych wierzytelności, co zmusza banki do samodzielnego zarządzania kredytami nieregularnymi. Świadczy to o tym, że rzeczywista jakość aktywów sektora bankowego w Wietnamie nie została w całości udoskonalona przez sprzedaż złych długów do VAMC. pl_PL.UTF-8
dc.language.iso eng pl_PL.UTF-8
dc.publisher Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego pl_PL.UTF-8
dc.rights Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ *
dc.subject Wietnamska Agencja Zarządzania Aktywami pl_PL.UTF-8
dc.subject kredyty nieregularne pl_PL.UTF-8
dc.subject banki komercyjne pl_PL.UTF-8
dc.title Vietnam Asset Management Company as a tool for improving asset quality of Vietnamese banks pl_PL.UTF-8
dc.type article pl_PL.UTF-8
dc.identifier.doi 10.15584/pir.2017.9.15


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics

Informacje