Repozytorium UR

The Status of the International Treaties of Human Rights in the Brazilian Constitutional System

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Khamis, Renato Braz Mehanna
dc.date.accessioned 2014-04-03T10:31:33Z
dc.date.available 2014-04-03T10:31:33Z
dc.date.issued 2013
dc.identifier.issn 2300-4797
dc.identifier.uri http://repozytorium.ur.edu.pl/handle/item/358
dc.description.abstract The objective of this paper is to present the problem of the status of the international treaties on human rights in the Brazilian constitutional system, especially after the advent of the amendment 45 in the Constitution. To accomplish this objective the Author analyzes international treaties – first their concept, then their classification, afterwards the procedure of their approval (internal and external), as well as their normative status at last. After that he checks the differences between regular international treaties and those which subject is human rights. When he reaches that point he analyzes the problem of qualifying their normative status before the amendment of the Brazilian Constitution number 45 was introduced, which means if they had had supra constitutional status, constitutional status, supra legal but under constitutional status, or the same status as the law. Finally, he analyzes the problem of the normative status of the human rights treaties after the amendment number 45 came into force, paying special attention to the theories which attribute them constitutional status and their arguments. In the end he presents his personal opinion on this problem. pl_PL.UTF-8
dc.description.abstract Celem opracowania jest przedstawienie problemu statusu umów międzynarodowych dotyczących praw człowieka w brazylijskim systemie konstytucyjnym, szczególnie po wprowadzeniu poprawki nr 45 do Konstytucji. W tym celu Autor dokonuje analizy umów międzynarodowych – ich pojęcia, klasyfikacji, procedury wprowadzenia (wewnętrznej i zewnętrznej) oraz ich statusu normatywnego. Następnie Autor rozważa różnicę pomiędzy zwykłymi umowami międzynarodowymi a tymi, których przedmiotem regulacji są prawa człowieka. Później Autor analizuje kwestię ich usytuowania w hierarchii aktów prawnych przed wprowadzeniem poprawki 45 do brazylijskiej Konstytucji, tj. czy posiadały one rangę wyższą niż konstytucja, status konstytucyjny, ponadustawowy, ale niższy od konstytucji czy równy ustawie. Ostatecznie Autor dokonuje analizy rangi umów dotyczących praw człowieka w hierarchii aktów prawnych po wprowadzeniu poprawki nr 45, ze szczególnym uwzględnieniem teorii, które przyznają im rangę konstytucyjną oraz ich argumentacji. Na koniec Autor przedstawia własne stanowisko w tej materii. pl_PL.UTF-8
dc.language.iso eng pl_PL.UTF-8
dc.publisher Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Rzeszowskiego pl_PL.UTF-8
dc.rights Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/ *
dc.subject international treaties pl_PL.UTF-8
dc.subject umowy i traktaty międzynarodowe pl_PL.UTF-8
dc.subject human rights
dc.subject Brazilian Constitution
dc.subject normative status qualification
dc.subject human rights treaties
dc.subject prawa człowieka
dc.subject brazylijska konstytucja
dc.subject kwalifikacja statusu normatywnego
dc.subject traktaty o prawach człowieka
dc.title The Status of the International Treaties of Human Rights in the Brazilian Constitutional System pl_PL.UTF-8
dc.title.alternative Status umów międzynarodowych dotyczących praw człowieka w brazylijskim systemie konstytucyjnym pl_PL.UTF-8
dc.type article pl_PL.UTF-8


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics

Informacje