Repozytorium UR

Narracja medialna wyrażona na okładkach wybranych tygodników opinii podczas parlamentarnej kampanii wyborczej 2015 roku

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Brzoza, Katarzyna
dc.contributor.author Kornacka-Grzonka, Monika
dc.date.accessioned 2018-05-11T07:00:17Z
dc.date.available 2018-05-11T07:00:17Z
dc.date.issued 2017
dc.identifier.citation Polityka i Społeczeństwo nr 4(15)/2017, s. 100–116 pl_PL.UTF-8
dc.identifier.issn 1732-9639
dc.identifier.uri http://repozytorium.ur.edu.pl/handle/item/3548
dc.description.abstract Analysis of the covers if news weeklies such as „Do Rzeczy”, „Newsweek Polska”, „Polityka”, „Wprost” has become an area of discourse about media narrative, which is visible in studied materials in the period of the 2015parliamentary campaign. Determination of political sympathies, verification of the degree of politicizing, studying materials and marking the dominating subject matter on the 44 covers, is the aim of conducted research work. The analysed covers were also use to show the fields of antagonisms appearing in the media narrative. pl_PL.UTF-8
dc.description.sponsorship Artykuł powstał w ramach projektu badawczego pt.: „Powiązania pomiędzy elitami sfery mediów i polityki w Polsce w perspektywie doświadczeń niemieckich”. Projekt realizowany z funduszy Narodowego Centrum Nauki, konkurs OPUS 10, umowa nr UMO-2015/19/B/HS5/00429. pl_PL.UTF-8
dc.language.iso pol pl_PL.UTF-8
dc.publisher Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego pl_PL.UTF-8
dc.rights Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ *
dc.subject content analysis pl_PL.UTF-8
dc.subject opinion weekly pl_PL.UTF-8
dc.subject covers pl_PL.UTF-8
dc.subject parliamentary election pl_PL.UTF-8
dc.title Narracja medialna wyrażona na okładkach wybranych tygodników opinii podczas parlamentarnej kampanii wyborczej 2015 roku pl_PL.UTF-8
dc.title.alternative Media narrative expressed on the covers of selected polish opinion-forming weekly publications during the parliamentary election campaign of 2015 pl_PL.UTF-8
dc.type article pl_PL.UTF-8
dc.identifier.doi 10.15584/polispol.2017.4.8


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics

Informacje