Spór o media publiczne w publikacjach dwóch polskich tygodników opinii z pierwszej połowy 2016 roku

Obrazek miniatury
Data
2017
Autorzy
Furman, Wojciech
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
This article aims to verify the hypothesis that two Polish opinion-forming weeklies in their publications concerning the dispute over the public service media in Poland used different conceptual frameworks. Articles of two weeklies, Polityka and Do Rzeczy, published within the first half of 2016 were analysed. In this regard the hypothesis was refuted. Both weeklies applied very similar, but not identical frameworks.
Opis
Słowa kluczowe
Public service media , conceptual framework , weekly of opinion
Cytowanie
Polityka i Społeczeństwo nr 4(15)/2017, s. 45–55