Repozytorium UR

Opportunities regarding the utilisation of anonymous witness testimony as evidence according to Strasbourg Court case law

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Polák, Peter
dc.date.accessioned 2018-05-10T08:02:55Z
dc.date.available 2018-05-10T08:02:55Z
dc.date.issued 2017
dc.identifier.citation Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Seria Prawnicza. Prawo, t. 21/2017, s. 107–116 pl_PL.UTF-8
dc.identifier.issn 1643-0484
dc.identifier.issn 1730-3508
dc.identifier.uri http://repozytorium.ur.edu.pl/handle/item/3531
dc.description.abstract Podstawową treścią artykułu jest szczegółowa analiza orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka dotyczącego określenia granic korzystania z zeznań anonimowych świadków jako materiału dowodowego w postępowaniu karnym. pl_PL.UTF-8
dc.description.abstract The core content of the contribution consists of an analysis of European Court of Human Rights decisions relating to determining the limits of using anonymous witnesses’ testimony as evidence in criminal proceedings. pl_PL.UTF-8
dc.language.iso eng pl_PL.UTF-8
dc.publisher Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego pl_PL.UTF-8
dc.rights Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ *
dc.subject anonimowy świadek pl_PL.UTF-8
dc.subject zeznanie anonimowego świadka jako dowód pl_PL.UTF-8
dc.subject orzecznictwo strasburskie dotyczące anonimowego świadka pl_PL.UTF-8
dc.subject anonymous witness pl_PL.UTF-8
dc.subject testimony of anonymous witness as evidence pl_PL.UTF-8
dc.subject Strasbourg case law on anonymous witness pl_PL.UTF-8
dc.title Opportunities regarding the utilisation of anonymous witness testimony as evidence according to Strasbourg Court case law pl_PL.UTF-8
dc.type article pl_PL.UTF-8
dc.identifier.doi 10.15584/znurprawo.2017.21.7


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics

Informacje