Repozytorium UR

Útvar hlavného kontrolóra obce

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Tekeli, Jozef
dc.date.accessioned 2014-03-31T09:54:29Z
dc.date.available 2014-03-31T09:54:29Z
dc.date.issued 2013
dc.identifier.issn 2300-4797
dc.identifier.uri http://repozytorium.ur.edu.pl/handle/item/351
dc.description.abstract The presented paper makes a juridical and scientific analysis of the status and duties of the Head Municipality Supervisor in the whole structure of municipality and its internal inspection system. The article aims at analyzing the deficiencies in the legal regulations being in force, which determine the activity of the department of internal control and inspection in municipalities, as well as improvement of the municipality internal inspection system, which could be brought by the newly approved legislation change at the level of de lege ferenda. The presented scientific contribution focuses on the institution and office of the Head Municipality Supervisor. The task of the paper is to discover actual, real and expected in the future state and the ways to improve the legislation determining the status of the Head Municipality Supervisor in the municipality system of internal control and inspection through clarification of the present legislative standards. pl_PL.UTF-8
dc.description.abstract Prezentowane opracowanie dokonuje prawnej i naukowej analizy statusu i zakresu obowiązków głównego inspektora gminy w strukturze jej organów oraz wewnętrznym systemie kontroli. Artykuł ma na celu dokonanie analizy luk występujących w obowiązujących przepisach prawnych, które regulują działalność wydziału kontroli wewnętrznej i inspekcji w gminach, jak również udoskonalenia systemu wewnętrznej kontroli, która mogłaby zostać wprowadzona w drodze uchwalenia nowych regulacji ustawowych na poziomie de lege ferenda. Prezentowany artykuł skupia się na instytucji i biurze głównego inspektora gminy. Celem pracy jest ustalenie aktualnego, rzeczywistego oraz pożądanego w przyszłości stanu prawnego, a także sposobów udoskonalenia ustawodawstwa określającego status prawny głównego inspektora gminy w systemie wewnętrznej kontroli i inspekcji poprzez przedstawienie obecnych standardów ustawodawczych. pl_PL.UTF-8
dc.language.iso other pl_PL.UTF-8
dc.publisher Wydział Prawa i Administracji UR pl_PL.UTF-8
dc.rights Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/ *
dc.subject Head Municipality Supervisor pl_PL.UTF-8
dc.subject główny inspektor gminy pl_PL.UTF-8
dc.subject kontrola wewnętrzna gminy
dc.subject ustawodawstwo dotyczące systemu kontroli wewnętrznej gminy
dc.subject municipality internal control
dc.subject legislation on municipality internal inspection system
dc.title Útvar hlavného kontrolóra obce pl_PL.UTF-8
dc.title.alternative The Institution of the Head Municipality Supervisor pl_PL.UTF-8
dc.type article pl_PL.UTF-8


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics

Informacje