Repozytorium UR

Wychowanie do wartości w społeczeństwie informacyjnym

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Langier, Cecylia
dc.contributor.author Siembida, Martyna
dc.date.accessioned 2018-03-27T12:57:07Z
dc.date.available 2018-03-27T12:57:07Z
dc.date.issued 2017
dc.identifier.citation Edukacja – Technika – Informatyka nr 4(22)/2017, s. 315–322 pl_PL.UTF-8
dc.identifier.issn 2080-9069
dc.identifier.uri http://repozytorium.ur.edu.pl/handle/item/3481
dc.description.abstract Współczesne czasy charakteryzuje szybki postęp techniczny, szczególnie w obszarze nowoczesnych urządzeń informacyjnych. Rozwój technologii komunikacyjnej zmienił obraz społeczeństwa, które stało się formacją uzależnioną od wiedzy i wiadomości, prześcigającą się w dostępie do coraz nowocześniejszych komunikatorów. Głównym źródłem wiedzy jest internet, który ze względu na swoją specyfikę – łatwość dostępu oraz szerokie możliwości publikacji różnych treści – stanowi ważny element kształtowania osobowości jego najmłodszych użytkowników. Można nawet stwierdzić, że współcześnie stanowi on swego rodzaju specyficzne środowisko wychowawcze. W artykule omówiono główne cechy społeczeństwa informacyjnego oraz przedstawiono podstawowe problemy związane z wychowaniem do wartości współczesnych dzieci i młodzieży – cyfrowych tubylców. Podkreślono wychowawcze oddziaływanie internetu, szczególnie koncentrując się na czynnikach istotnie wpływających na rozwój aksjologiczny młodego pokolenia. pl_PL.UTF-8
dc.description.abstract The present day and age is characterized by fasts technological development, particularly within the scope of modern information devices. Development of communication technology has changed image of the society that has become a formation dependent on knowledge and information, which struggles for getting access to more and more advanced communicators. The main source of knowledge is now Internet, which due to its nature – easy access and wide possibilities for publishing of various content – constitutes an important element developing personality of its youngest users. It is even possible to state that nowadays it constitutes a kind of unique education environment. This article discusses main features of the information society and presents some basic problems related to values education of contemporary children and youth – the digital natives. It emphasises the role of Internet in education, focusing particularly on the factors that have a significant influence on axiological development of the young generation. pl_PL.UTF-8
dc.language.iso pol pl_PL.UTF-8
dc.publisher Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego pl_PL.UTF-8
dc.rights Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ *
dc.subject aksjologia pl_PL.UTF-8
dc.subject wartości pl_PL.UTF-8
dc.subject wychowanie pl_PL.UTF-8
dc.subject społeczeństwo informacyjne pl_PL.UTF-8
dc.subject axiology pl_PL.UTF-8
dc.subject values pl_PL.UTF-8
dc.subject education pl_PL.UTF-8
dc.subject information society pl_PL.UTF-8
dc.title Wychowanie do wartości w społeczeństwie informacyjnym pl_PL.UTF-8
dc.title.alternative Valueseducation in the Information Society pl_PL.UTF-8
dc.type article pl_PL.UTF-8
dc.identifier.doi 10.15584/eti.2017.4.42
dc.identifier.eissn 2450-9221


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics

Informacje