Repozytorium UR

Edukacja medialna w społeczeństwie sieci

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Betlej, Alina
dc.date.accessioned 2018-03-27T12:47:51Z
dc.date.available 2018-03-27T12:47:51Z
dc.date.issued 2017
dc.identifier.citation Edukacja – Technika – Informatyka nr 4(22)/2017, s. 309–314 pl_PL.UTF-8
dc.identifier.issn 2080-9069
dc.identifier.uri http://repozytorium.ur.edu.pl/handle/item/3480
dc.description.abstract Celem artykułu jest przedstawienie znaczenia edukacji medialnej w społeczeństwie sieci i dylematów badawczych związanych z różnym jej sposobem definiowania. Społeczeństwo sieci charakteryzuje się wysokim stopniem utechnicznienia przestrzeni społecznej. Rozwój nowych technologii informacyjno-komunikacyjnych, określanych także mianem sieciowych, wpłynął na wiele zmian o charakterze transformacyjnym w kluczowych obszarach aktywności ludzkiej. Przemiany te nie pozostały bez wpływu na konieczność redefinicji kluczowych takich pojęć, jak „edukacja w zmediatyzowanej rzeczywistości społecznej”. Sieciowy kontekst analizy tychże przekształceń wydaje się być szczególnie interesującym w badaniu dylematów i wyzwań, przed jakimi staje edukacja medialna w technologicznym społeczeństwie. pl_PL.UTF-8
dc.description.abstract The purpose of the article is to describe the role of media education in network society and research dilemmas connected with the various ways of its defining. Network society is characterized by the high level of social space’ technologization. The development of a new information and communication technologies contemporary defined as networked have influenced the changes which are described to be transformational in the crucial areas of human activities. Those changes have influenced the necessity of crucial notions’ redefinition like education in mediated social reality. Network context of those transformations’ analysis seems to be especially interesting in studying the dilemmas and challenges of media education in technological society. pl_PL.UTF-8
dc.language.iso pol pl_PL.UTF-8
dc.publisher Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego pl_PL.UTF-8
dc.rights Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ *
dc.subject edukacja medialna pl_PL.UTF-8
dc.subject społeczeństwo sieci pl_PL.UTF-8
dc.subject nowe technologie pl_PL.UTF-8
dc.subject kompetencje techniczne pl_PL.UTF-8
dc.subject podział cyfrowy pl_PL.UTF-8
dc.subject media education pl_PL.UTF-8
dc.subject network society pl_PL.UTF-8
dc.subject new technologies pl_PL.UTF-8
dc.subject technical competences pl_PL.UTF-8
dc.subject digital divide pl_PL.UTF-8
dc.title Edukacja medialna w społeczeństwie sieci pl_PL.UTF-8
dc.title.alternative Media Education in Network Society pl_PL.UTF-8
dc.type article pl_PL.UTF-8
dc.identifier.doi 10.15584/eti.2017.4.41
dc.identifier.eissn 2450-9221


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics

Informacje