Repozytorium UR

Reflections on the New Romanian Codes

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Leş, Ioan
dc.contributor.author Spinei, Sebastian
dc.date.accessioned 2014-03-31T09:18:44Z
dc.date.available 2014-03-31T09:18:44Z
dc.date.issued 2013
dc.identifier.issn 2300-4797
dc.identifier.uri http://repozytorium.ur.edu.pl/handle/item/345
dc.description.abstract The social changes that have occurred in Romania over the last two decades have been reflected in the legal life of the nation as well. The most significant recent development is the adoption of the new Codes – the Civil Code, the Code of Civil Procedure, the Criminal Code and the Code of Criminal Procedure. The adoption of the four Codes seeks to meet the needs of juridical modernity. Some criticism has already occurred, though, and that is inevitable – doctrinal arguments are an important feature of progress. Legal practice will confirm or disprove the efficiency of the new legal instruments. This study intends to offer a general view of the Codes, as well as a number of particular notes on some provisions and institutions. pl_PL.UTF-8
dc.description.abstract Zmiany społeczne, które nastąpiły w Rumunii na przestrzeni ostatnich dwóch dekad, znalazły odbicie zarówno w prawodawstwie, jak i funkcjonowaniu państwa. Najbardziej znaczącą zmianą w ostatnim czasie było przyjęcie nowych kodeksów – Kodeksu cywilnego, Kodeksu postępowania cywilnego, Kodeksu karnego i Kodeksu postępowania karnego. Przyjęcie tych czterech kodeksów jest próbą sprostania potrzebom jurydycznej nowoczesności. Pojawiła się jednak pewna krytyka, i co nieuniknione – argumenty doktrynalne stanowią ważny czynnik postępu. Praktyka prawnicza potwierdzi albo zaprzeczy efektywności nowy instrumentów prawnych. Niniejsze opracowanie zmierza do przedstawienia ogólnego poglądu na kodeksy, jak również kilku uwag szczególnych, dotyczących niektórych postanowień i instytucji. pl_PL.UTF-8
dc.language.iso eng pl_PL.UTF-8
dc.publisher Wydział Prawa i Administracji UR pl_PL.UTF-8
dc.rights Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/ *
dc.subject Romanian legislation pl_PL.UTF-8
dc.subject ustawodawstwo rumuńskie pl_PL.UTF-8
dc.subject new Codes
dc.subject Civil Code
dc.subject Code of Civil Procedure
dc.subject Criminal Code
dc.subject Code of Criminal Procedure
dc.subject nowe kodeksy
dc.subject Kodeks cywilny
dc.subject Kodeks postępowania cywilnego
dc.subject Kodeks postępowania karnego
dc.subject Kodeks karny
dc.title Reflections on the New Romanian Codes pl_PL.UTF-8
dc.title.alternative Rozważania nad nowymi rumuńskimi kodeksami pl_PL.UTF-8
dc.type article pl_PL.UTF-8


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics

Informacje