Repozytorium UR

Edukacja ekologiczna jako priorytet w nauczaniu dzieci i młodzieży

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Babiarz, Mirosław
dc.contributor.author Garbuzik, Paweł
dc.date.accessioned 2018-03-27T07:31:06Z
dc.date.available 2018-03-27T07:31:06Z
dc.date.issued 2017
dc.identifier.citation Edukacja – Technika – Informatyka nr 4(22)/2017, s. 160–165 pl_PL.UTF-8
dc.identifier.issn 2080-9069
dc.identifier.uri http://repozytorium.ur.edu.pl/handle/item/3459
dc.description.abstract Poniższy tekst ukazuje, czym jest edukacja ekologiczna, jak jej priorytety zostały sformułowane w Narodowej Strategii Edukacji Ekologicznej. Ponadto przedstawia płaszczyzny, na których odbywa się przyswajanie wiedzy z tego zakresu. Następnie omówiony został raport z badania stanu wprowadzania treści edukacyjnych w programach kształcenia na wszystkich etapach edukacji formalnej. pl_PL.UTF-8
dc.description.abstract The following text shows what environmental education is, as its priorities have been formulated in the National Strategy for Environmental Education. In addition, it shows the areas in which knowledge is acquired in this field. Next, a study report on the state of educational content introduction in education programs at all stages of formal education was discussed. pl_PL.UTF-8
dc.language.iso pol pl_PL.UTF-8
dc.publisher Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego pl_PL.UTF-8
dc.rights Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ *
dc.subject edukacja ekologiczna pl_PL.UTF-8
dc.subject Narodowa Strategia Edukacji Ekologicznej pl_PL.UTF-8
dc.subject edukacja ekologiczna w edukacji formalnej pl_PL.UTF-8
dc.subject ecological education pl_PL.UTF-8
dc.subject National Strategy of Ecological Education pl_PL.UTF-8
dc.subject ecological education in formal education pl_PL.UTF-8
dc.title Edukacja ekologiczna jako priorytet w nauczaniu dzieci i młodzieży pl_PL.UTF-8
dc.title.alternative Environmental Education as a Priority in Teaching Children and Young People pl_PL.UTF-8
dc.type article pl_PL.UTF-8
dc.identifier.doi 10.15584/eti.2017.4.21
dc.identifier.eissn 2450-9221


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics

Informacje