Repozytorium UR

Popularyzacja wiedzy przyrodniczej i skuteczność edukacji ekologicznej młodego pokolenia

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Falencka-Jabłońska, Małgorzata
dc.date.accessioned 2018-03-27T07:25:27Z
dc.date.available 2018-03-27T07:25:27Z
dc.date.issued 2017
dc.identifier.citation Edukacja – Technika – Informatyka nr 4(22)/2017, s. 152–159 pl_PL.UTF-8
dc.identifier.issn 2080-9069
dc.identifier.uri http://repozytorium.ur.edu.pl/handle/item/3458
dc.description.abstract W artykule przedstawiono metody skutecznego kształcenia dzieci i młodzieży w zakresie poznawania praw przyrody, mechanizmów oraz procesów w sposób przyczynowo-skutkowy. Jednocześnie wskazano, jak można zdobytą wiedzę wykorzystać w rozwiązywaniu praktycznych problemów związanych z ochroną i kształtowaniem środowiska. Ważnym elementem edukacji prośrodowiskowej jest również kształtowanie właściwych postaw wobec przyrody młodego pokolenia Polaków, od których już niebawem zależeć będzie stan naszej przyrody i jej zasobów. pl_PL.UTF-8
dc.description.abstract In the article presented are methods of effective education of children and youth on learning the laws of nature, mechanisms and processes in a cause and effect way. At the same time showed was how to use acquired knowledge in solving practical problems connected with protection and formation of environment. An important element of pro-environmental education is also shaping of proper attitude, of young generation of Poles, towards nature. Soon, the state of our nature and its resources will depend on them. pl_PL.UTF-8
dc.language.iso pol pl_PL.UTF-8
dc.publisher Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego pl_PL.UTF-8
dc.rights Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ *
dc.subject edukacja przyrodnicza pl_PL.UTF-8
dc.subject leśne przedszkola pl_PL.UTF-8
dc.subject debata oksfordzka pl_PL.UTF-8
dc.subject Olimpiada Wiedzy Ekologicznej pl_PL.UTF-8
dc.subject environmental education pl_PL.UTF-8
dc.subject forest preschools pl_PL.UTF-8
dc.subject Oxford-style debate pl_PL.UTF-8
dc.subject Olympic Ecological Knowledge pl_PL.UTF-8
dc.title Popularyzacja wiedzy przyrodniczej i skuteczność edukacji ekologicznej młodego pokolenia pl_PL.UTF-8
dc.title.alternative Popularization of Environmental Education and the Effectiveness of Ecological Education of the Young Generation pl_PL.UTF-8
dc.type article pl_PL.UTF-8
dc.identifier.doi 10.15584/eti.2017.4.20
dc.identifier.eissn 2450-9221


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics

Informacje