Repozytorium UR

Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej wobec współczesnych przemian oświatowych

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Ordon, Urszula
dc.date.accessioned 2018-03-26T08:30:29Z
dc.date.available 2018-03-26T08:30:29Z
dc.date.issued 2017
dc.identifier.citation Edukacja – Technika – Informatyka nr 4(22)/2017, s. 117–124 pl_PL.UTF-8
dc.identifier.issn 2080-9069
dc.identifier.uri http://repozytorium.ur.edu.pl/handle/item/3453
dc.description.abstract Zawód nauczycielski poddawany jest ustawicznej ocenie, stając się przedmiotem wielu analiz, dyskusji, a nawet sporów naukowych. Zmieniające się wymogi formułowane wobec współczesnego nauczyciela pozwalają dywagować na temat: Jaki jest, a jaki powinien być nauczyciel XXI w.? Kwestie dotyczące wizerunku, zadań i powinności współczesnego nauczyciela rodzą nowe pytania, wątpliwości, jak również wskazują, iż współczesny nauczyciel powinien być przede wszystkim profesjonalistą, stawać się osobą otwartą na problemy, o charakterze społecznym i edukacyjnym. Istotne jest również pytanie o stosunek nauczycieli do dokonujących się przeobrażeń, a także rodzaj trudności wynikających z nowych wyzwań edukacyjnych. pl_PL.UTF-8
dc.description.abstract The profession of a teacher is subject to constant assessment and in this way it becomes the subject of many analysis, discussion and scientific debates. Changing requirements for a contemporary teacher raise following questions: What is the teacher like in 21st century? and What should the teacher be like? The issues concerning image, tasks and obligations of contemporary teacher raise new questions, doubts and they also indicate the contemporary teacher should be above all a professional who becomes open to social and educational problems. What becomes also important is the question about teachers’ attitude towards current transformations as well as focus on difficulties resulting from new education challenges. pl_PL.UTF-8
dc.language.iso pol pl_PL.UTF-8
dc.publisher Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego pl_PL.UTF-8
dc.rights Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ *
dc.subject nauczyciel pl_PL.UTF-8
dc.subject szkoła pl_PL.UTF-8
dc.subject edukacja wczesnoszkolna pl_PL.UTF-8
dc.subject zmiana pl_PL.UTF-8
dc.subject trudności i problemy zawodowe pl_PL.UTF-8
dc.subject wizerunek pl_PL.UTF-8
dc.subject funkcje i zadania pl_PL.UTF-8
dc.subject teacher pl_PL.UTF-8
dc.subject school pl_PL.UTF-8
dc.subject early school education pl_PL.UTF-8
dc.subject change pl_PL.UTF-8
dc.subject difficulties and professional problems pl_PL.UTF-8
dc.subject image pl_PL.UTF-8
dc.subject functions and tasks pl_PL.UTF-8
dc.title Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej wobec współczesnych przemian oświatowych pl_PL.UTF-8
dc.title.alternative Early School Education Teacher in the Face of Current Educational Changes pl_PL.UTF-8
dc.type article pl_PL.UTF-8
dc.identifier.doi 10.15584/eti.2017.4.15
dc.identifier.eissn 2450-9221


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics

Informacje