Repozytorium UR

Jaki nauczyciel potrzebny jest współczesnemu rosyjskiemu uczniowi?

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Szewczenko, Natasza
dc.date.accessioned 2018-03-26T07:45:49Z
dc.date.available 2018-03-26T07:45:49Z
dc.date.issued 2017
dc.identifier.citation Edukacja – Technika – Informatyka nr 4(22)/2017, s. 91–96 pl_PL.UTF-8
dc.identifier.issn 2080-9069
dc.identifier.uri http://repozytorium.ur.edu.pl/handle/item/3449
dc.description.abstract Autor analizuje i rozważa stan, kierunki i tendencje modernizacji kształcenia pedagogicznego. W artykule poświęca uwagę źródłom procesów modernizacyjnych, ich adaptowalności w rosyjskim systemie kształcenia. Odnotowuje trudności i sprzeczność zmiany paradygmatu w kształceniu. Zwraca uwagę na konieczność zastosowania interaktywnych metod, nowoczesnych technologii w celu osiągnięcia współczesnego pedagogicznego wykształcenia. Wskazuje cechy dzieci z nowym typem myślenia i zachowania. pl_PL.UTF-8
dc.description.abstract The author analyzes and reflects on the status, trends and tendencies of modernization of pedagogical education. Focuses on the roots of the modernization processes, and their adaptability in the Russian education system. Marked difficulties and contradictions of the paradigm shift in education. Attention is drawn to the necessity of application of interactive methods, technology in achieving the goals of modern pedagogical education. The features of children with a new type of thinking and behavior. pl_PL.UTF-8
dc.language.iso pol pl_PL.UTF-8
dc.publisher Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego pl_PL.UTF-8
dc.rights Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ *
dc.subject przygotowanie pedagogów pl_PL.UTF-8
dc.subject modernizacja pl_PL.UTF-8
dc.subject standardy pl_PL.UTF-8
dc.subject kompetencje pl_PL.UTF-8
dc.subject zmiana paradygmatu pl_PL.UTF-8
dc.subject student pl_PL.UTF-8
dc.subject osobowość pl_PL.UTF-8
dc.subject uczący się pl_PL.UTF-8
dc.subject the training of teachers pl_PL.UTF-8
dc.subject upgrading pl_PL.UTF-8
dc.subject standards pl_PL.UTF-8
dc.subject competencies pl_PL.UTF-8
dc.subject paradigm shift pl_PL.UTF-8
dc.subject student pl_PL.UTF-8
dc.subject person pl_PL.UTF-8
dc.subject student pl_PL.UTF-8
dc.title Jaki nauczyciel potrzebny jest współczesnemu rosyjskiemu uczniowi? pl_PL.UTF-8
dc.title.alternative What Teacher Need Modern Russian Schoolboy? pl_PL.UTF-8
dc.type article pl_PL.UTF-8
dc.identifier.doi 10.15584/eti.2017.4.11
dc.identifier.eissn 2450-9221


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics

Informacje