Repozytorium UR

Wybrane współczesne zagrożenia dla edukacji w aspekcie psychologicznym

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Englert-Bator, Anna
dc.date.accessioned 2018-03-26T07:38:45Z
dc.date.available 2018-03-26T07:38:45Z
dc.date.issued 2017
dc.identifier.citation Edukacja – Technika – Informatyka nr 4(22)/2017, s. 84–90 pl_PL.UTF-8
dc.identifier.issn 2080-9069
dc.identifier.uri http://repozytorium.ur.edu.pl/handle/item/3448
dc.description.abstract Artykuł jest próbą wglądu w niektóre współczesne zagrożenia, które mogą utrudniać proces edukacji: nieuczciwość akademicką, prokrastynację, wielozadaniowość. Autorka opisuje te zjawiska i towarzyszące im trudności oraz analizuje konsekwencje dla uczącej się młodzieży. pl_PL.UTF-8
dc.description.abstract This article reviews contemporary phenomena that pose threats to effective education: academic disintegrity, academic procrastination, multitasking. The author makes a brief description of these phenomena and difficulties that might be associated with them and shows negative consequences for the learning youth. pl_PL.UTF-8
dc.language.iso pol pl_PL.UTF-8
dc.publisher Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego pl_PL.UTF-8
dc.rights Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ *
dc.subject zagrożenia w edukacji pl_PL.UTF-8
dc.subject prokrastynacja pl_PL.UTF-8
dc.subject nieuczciwość akademicka pl_PL.UTF-8
dc.subject wielozadaniowość pl_PL.UTF-8
dc.subject Threats in education pl_PL.UTF-8
dc.subject academic dishonesty pl_PL.UTF-8
dc.subject academic procrastination pl_PL.UTF-8
dc.subject multitasking pl_PL.UTF-8
dc.title Wybrane współczesne zagrożenia dla edukacji w aspekcie psychologicznym pl_PL.UTF-8
dc.title.alternative Selected Contemporary Threats in Education in the Psychological Perspective pl_PL.UTF-8
dc.type article pl_PL.UTF-8
dc.identifier.doi 10.15584/eti.2017.4.10
dc.identifier.eissn 2450-9221


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics

Informacje