Repozytorium UR

Personalizowanie kształcenia akademickiego – wybrane doświadczenia, potrzeby i perspektywy

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Sarnat-Ciastko, Adrianna
dc.date.accessioned 2018-03-26T07:33:08Z
dc.date.available 2018-03-26T07:33:08Z
dc.date.issued 2017
dc.identifier.citation Edukacja – Technika – Informatyka nr 4(22)/2017, s. 78–83 pl_PL.UTF-8
dc.identifier.issn 2080-9069
dc.identifier.uri http://repozytorium.ur.edu.pl/handle/item/3447
dc.description.abstract W ostatnich latach w polskim systemie oświaty można zauważyć coraz wyraźniejszy trend związany z personalizacją kształcenia. Wyraża się on obecnością m.in. różnych form tutoringu, ruchem edukacji domowej czy szkół demokratycznych. Zmiany demograficzne, wyzwania rynku pracy, ale także wizja Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego wskazują, że personalizacja jest ważną wskazówką również dla kształcenia akademickiego. W niniejszym artykule aspekt ten będzie analizowany z perspektywy najnowszej literatury przedmiotu, a także własnych obserwacji. pl_PL.UTF-8
dc.description.abstract In recent years in the Polish educational system might be noticed more pronounced trend of the personalization of education. It is expressed by the presence inter alia of various forms of tutoring, home education or democratic schools. Demographic changes, labour market challenges, and the vision of the Polish Ministry of Science and Higher Education indicate that personalization is an important prerequisite also for academic education. In this article this aspect will be analyzed from the perspective of the latest literature of the subject as well as own observations. pl_PL.UTF-8
dc.language.iso pol pl_PL.UTF-8
dc.publisher Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego pl_PL.UTF-8
dc.rights Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ *
dc.subject personalizacja kształcenia pl_PL.UTF-8
dc.subject tutoring pl_PL.UTF-8
dc.subject nauczyciele akademiccy pl_PL.UTF-8
dc.subject dydaktyka akademicka pl_PL.UTF-8
dc.subject personalization of education pl_PL.UTF-8
dc.subject tutoring pl_PL.UTF-8
dc.subject academic teachers pl_PL.UTF-8
dc.subject academic didactics pl_PL.UTF-8
dc.title Personalizowanie kształcenia akademickiego – wybrane doświadczenia, potrzeby i perspektywy pl_PL.UTF-8
dc.title.alternative Personalization of Academic Education – Selected Experiences, Needs and Perspectives pl_PL.UTF-8
dc.type article pl_PL.UTF-8
dc.identifier.doi 10.15584/eti.2017.4.9
dc.identifier.eissn 2450-9221


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics

Informacje