Repozytorium UR

Szkoły statutowe jako forma decentralizacji i podniesienia jakości kształcenia w Stanach Zjednoczonych Ameryki

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Pawłowska, Agnieszka
dc.date.accessioned 2018-03-23T12:04:24Z
dc.date.available 2018-03-23T12:04:24Z
dc.date.issued 2017
dc.identifier.citation Edukacja – Technika – Informatyka nr 4(22)/2017, s. 29–35 pl_PL.UTF-8
dc.identifier.issn 2080-9069
dc.identifier.uri http://repozytorium.ur.edu.pl/handle/item/3439
dc.description.abstract Słabe wyniki nauczania oraz trendy centralizacyjne w amerykańskiej oświacie skłoniły społeczności lokalne i organizacje społeczne do poszukiwania alternatywnych form kształcenia. Jedną z nich są szkoły statutowe. Opierając się na dotychczasowych badaniach, autorka wskazuje na nieistotne różnice między szkołami tradycyjnymi i statutowymi w zakresie efektów kształcenia oraz istotne różnice w wyrównywaniu szans uczniów z niezamożnych rodzin i mniejszości rasowych. pl_PL.UTF-8
dc.description.abstract Poor teaching outcomes and centralization trends in an American education have prompted local communities and social organizations to seek alternative forms of education. One of them are charter schools. Referring to the previous studies, the author points to the insignificant differences between traditional and charter schools in the teaching outcomes, and important differences in equal opportunities for students from poor families and racial minorities. pl_PL.UTF-8
dc.language.iso pol pl_PL.UTF-8
dc.publisher Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego pl_PL.UTF-8
dc.rights Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ *
dc.subject edukacja pl_PL.UTF-8
dc.subject szkoły statutowe pl_PL.UTF-8
dc.subject decentralizacja pl_PL.UTF-8
dc.subject jakość kształcenia pl_PL.UTF-8
dc.subject Stany Zjednoczone pl_PL.UTF-8
dc.subject education pl_PL.UTF-8
dc.subject charter schools pl_PL.UTF-8
dc.subject decentralization pl_PL.UTF-8
dc.subject quality of education pl_PL.UTF-8
dc.subject United States pl_PL.UTF-8
dc.title Szkoły statutowe jako forma decentralizacji i podniesienia jakości kształcenia w Stanach Zjednoczonych Ameryki pl_PL.UTF-8
dc.title.alternative Charter Schools as the Form of Decentralization and Improving the Quality of Education in the United States of America pl_PL.UTF-8
dc.type article pl_PL.UTF-8
dc.identifier.doi 10.15584/eti.2017.4.2
dc.identifier.eissn 2450-9221


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics

Informacje