Repozytorium UR

Reforma systemu edukacji czy kolejna gra pozorów?

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Pęczkowski, Ryszard
dc.date.accessioned 2018-03-23T11:55:31Z
dc.date.available 2018-03-23T11:55:31Z
dc.date.issued 2017
dc.identifier.citation Edukacja – Technika – Informatyka nr 4(22)/2017, s. 21–28 pl_PL.UTF-8
dc.identifier.issn 2080-9069
dc.identifier.uri http://repozytorium.ur.edu.pl/handle/item/3438
dc.description.abstract W artykule przedstawiam rozważania będące oceną aktualnego stanu realizacji reformy polskiego systemu edukacji. Oceny tej dokonuję, odwołując się do analizy podstawowego obszaru determinującego efekty podjętych działań reformatorskich, a mianowicie wprowadzonych do praktyki edukacyjnej rozstrzygnięć prawnych. Od ich jakości zależą końcowe efekty reformy systemu edukacji. W artykule podejmuję próbę odpowiedzi na zasadnicze pytanie: Czy autorzy reformy stworzyli warunku prawne umożliwiające efektywne wdrażanie nowych rozwiązań strukturalnych i programowych? pl_PL.UTF-8
dc.description.abstract In this article I present reflections which are an estimation of current state of implementation of the Polish education system reform. I have made this estimation based on the analysis of basic area determining effects of undertaken reforming activities that is legal solutions put into education practice. Final effects of education system reform depend on their quality. I'm the article I try to answer a basic question: Have the reform authors created legal circumstances enabling effective implementation of new structure and programmed solutions? pl_PL.UTF-8
dc.language.iso pol pl_PL.UTF-8
dc.publisher Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego pl_PL.UTF-8
dc.rights Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ *
dc.subject reforma systemu edukacji pl_PL.UTF-8
dc.subject prawo oświatowe pl_PL.UTF-8
dc.subject warunki tworzenia dobrego prawa pl_PL.UTF-8
dc.subject normy prawne pl_PL.UTF-8
dc.subject education system reform pl_PL.UTF-8
dc.subject education law pl_PL.UTF-8
dc.subject circumstances for creating good law pl_PL.UTF-8
dc.subject legal standards pl_PL.UTF-8
dc.title Reforma systemu edukacji czy kolejna gra pozorów? pl_PL.UTF-8
dc.title.alternative Education System Reform or Yet Another Put-On Show? pl_PL.UTF-8
dc.type article pl_PL.UTF-8
dc.identifier.doi 10.15584/eti.2017.4.1
dc.identifier.eissn 2450-9221


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics

Informacje