Repozytorium UR

Wyłączenie referendarza sądowego na jego żądanie lub na wniosek strony (referendarius suspectus)

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Arkuszewska, Aneta
dc.date.accessioned 2014-03-25T12:51:26Z
dc.date.available 2014-03-25T12:51:26Z
dc.date.issued 2013
dc.identifier.issn 2300-4797
dc.identifier.uri http://repozytorium.ur.edu.pl/handle/item/338
dc.description.abstract Przedmiotem artykułu jest przedstawienie podstaw oraz procedury wyłączenia referendarza sądowego na jego żądanie lub wniosek strony – tzw. referendarius suspectus – art. 49 w zw. z 54 k.p.c. na tle nowelizacji art. 54 k.p.c. z dnia 16.09.2011 r. Wskazano, iż ustawodawca w sposób wyraźny uregulował sytuację wyłączenia referendarza sądowego i przesądził o tym, że o jego wyłączeniu orzeka sąd na takich samych zasadach, jak w przypadku wyłączenia sędziego i ławnika. Jednak ustawodawca, wprowadzając tę zmianę, nie unormował kwestii zaskarżenia postanowienia sądu oddalającego wniosek o wyłączenie referendarza sądowego, jak ma to miejsce w sytuacji wyłączenia sędziego. Stąd też sformułowano postulat de lege ferenda wyraźnego uregulowania wskazanego zagadnienia w treści art. 394 1 pkt 10 k.p.c. oraz art. 22 pkt 1 u.k.s.c., poprzez objęcie ich zakresem osoby referendarza sądowego. pl_PL.UTF-8
dc.language.iso pol pl_PL.UTF-8
dc.publisher WPiA pl_PL.UTF-8
dc.rights Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/ *
dc.subject referendarz sądowy pl_PL.UTF-8
dc.subject podstawy wyłączenia
dc.subject zażalenie
dc.subject tryb wyłączenia
dc.title Wyłączenie referendarza sądowego na jego żądanie lub na wniosek strony (referendarius suspectus) pl_PL.UTF-8
dc.title.alternative (Exclusion of a Court Referendary on his Request or on the Basis of a Party's Motion (referendarius suspectus) pl_PL.UTF-8
dc.type article pl_PL.UTF-8


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics

Informacje