Repozytorium UR

Kant’s Categorical Schematization of Perception

Repozytorium Centrum Otwartej Nauki

Pokaż uproszczony rekord

dc.contributor.author Majka, Wojciech
dc.date.accessioned 2018-03-13T10:10:32Z
dc.date.available 2018-03-13T10:10:32Z
dc.date.issued 2017
dc.identifier.citation Studia Anglica Resoviensia T. 14 (2017), s. 80–89 pl_PL.UTF-8
dc.identifier.issn 1641-7666
dc.identifier.uri http://repozytorium.ur.edu.pl/handle/item/3383
dc.description.abstract For Immanuel Kant knowledge is seen to be strictly confined to the senses that find information that is later processed by the cognitive categories of human understanding. Ipso facto, we never see the objective character of things in themselves but only the representations of things in sensation. Morality, as the outstanding feature of human beings, is based on the notion of the good will and the categorical imperative, which urges us to act ethically on account of our collective being in culture. pl_PL.UTF-8
dc.language.iso pol pl_PL.UTF-8
dc.publisher Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego pl_PL.UTF-8
dc.rights Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ *
dc.subject Perception pl_PL.UTF-8
dc.subject Subjectivity pl_PL.UTF-8
dc.subject Objectivity pl_PL.UTF-8
dc.subject Sensation pl_PL.UTF-8
dc.subject Understanding pl_PL.UTF-8
dc.subject Determinism pl_PL.UTF-8
dc.subject Freedom pl_PL.UTF-8
dc.subject Causation pl_PL.UTF-8
dc.subject Time pl_PL.UTF-8
dc.subject Space pl_PL.UTF-8
dc.title Kant’s Categorical Schematization of Perception pl_PL.UTF-8
dc.type article pl_PL.UTF-8
dc.identifier.doi 10.15584/sar.2017.14.7
dc.identifier.eissn 1898-8709


Pliki tej pozycji

Z tą pozycją powiązane są następujące pliki licencyjne:

Pozycja umieszczona jest w następujących kolekcjach

Pokaż uproszczony rekord

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe Poza zaznaczonymi wyjątkami, licencja tej pozycji opisana jest jako Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe

Szukaj w Repozytorium UR


Przeglądaj

Moje konto

Statystyki

Informacje