Repozytorium UR

Biopestycydy jako stymulatory odporności roślin

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Mołoń, Agnieszka
dc.contributor.author Durak, Roma
dc.date.accessioned 2018-02-26T10:04:15Z
dc.date.available 2018-02-26T10:04:15Z
dc.date.issued 2018
dc.identifier.citation Polish Journal for Sustainable Development T. 22, cz. 1 (2018), s. 69–74 pl_PL.UTF-8
dc.identifier.issn 2450-3746
dc.identifier.uri http://repozytorium.ur.edu.pl/handle/item/3366
dc.description.abstract Obecna koncepcja rozwoju rolnictwa, tzw. rolnictwo zrównoważone, oraz wdrażanie technik integrowanej ochrony roślin zakłada ograniczenie zużycia chemicznych środków na rzecz środków pochodzenia naturalnego. Kluczową rolę pełnią tu biopestycydy o działaniu owadobójczym, bakteriobójczym, grzybobójczym i chwastobójczym. Roślina pod wpływem patogenu może uruchomić reakcje obronne o zasięgu lokalnym i/lub systemowym. Obecnie coraz większą uwagę skupia się na indukowaniu reakcji obronnych roślin. Praca przedstawia mechanizmy obronne, stymulatory odporności roślin i grupy związków pochodzenia roślinnego wykazujące działanie insektycydowe. pl_PL.UTF-8
dc.description.abstract The current concept of the development of sustainable agriculture and implementation of integrated plant protection technologies is based on limited use of chemicals in favour of natural means. A key role is played here by biopesticides of insecticidal, bactericidal, fungicidal and herbicidal activity. Under pathogenic influence, a plant may activate defensive reactions of and/or systemic range. Recently, more and more attention has been paid to inducing plants’ defensive reactions. This paper presents defensive mechanisms and resistance stimulators in plants and groups of compounds of plant origin showing insecticidal activity. pl_PL.UTF-8
dc.language.iso pol pl_PL.UTF-8
dc.publisher Uniwersytet Rzeszowski: Południowo-Wschodni Oddział Polskiego Towarzystwa Inżynierii Ekologicznej z siedzibą w Rzeszowie pl_PL.UTF-8
dc.publisher Polskie Towarzystwo Gleboznawcze Oddział w Rzeszowie pl_PL.UTF-8
dc.rights Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ *
dc.subject preparaty biologiczne pl_PL.UTF-8
dc.subject biologiczna ochrona roślin pl_PL.UTF-8
dc.subject odporność roślin pl_PL.UTF-8
dc.subject elicytory pl_PL.UTF-8
dc.subject insektycydy pl_PL.UTF-8
dc.subject metabolity wtórne pl_PL.UTF-8
dc.subject biological preparations pl_PL.UTF-8
dc.subject biological plant protection pl_PL.UTF-8
dc.subject plant resistance pl_PL.UTF-8
dc.subject elicitors pl_PL.UTF-8
dc.subject insecticides pl_PL.UTF-8
dc.subject secondary metabolites pl_PL.UTF-8
dc.title Biopestycydy jako stymulatory odporności roślin pl_PL.UTF-8
dc.type article pl_PL.UTF-8
dc.identifier.doi 10.15584/pjsd.2018.22.1.9
dc.identifier.eissn 2451-2672


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics

Informacje