Repozytorium UR

Obce gatunki mszyc w Polsce (Hemiptera: Aphidoidea)

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Dampc, Jan
dc.contributor.author Żywko, Jagoda
dc.contributor.author Durak, Roma
dc.date.accessioned 2018-02-26T08:47:25Z
dc.date.available 2018-02-26T08:47:25Z
dc.date.issued 2018
dc.identifier.citation Polish Journal for Sustainable Development T. 22, cz. 1 (2018), s. 13–17 pl_PL.UTF-8
dc.identifier.issn 2450-3746
dc.identifier.uri http://repozytorium.ur.edu.pl/handle/item/3359
dc.description.abstract W Polsce stwierdzono występowanie około 800 gatunków i podgatunków mszyc (Hemiptera: Aphidoidea), z których prawie 40 taksonów jest obcych dla rodzimej fauny. Liczba nowych gatunków wzrasta, fitofagi te często są transportowane przypadkowo, z roślinami sprowadzanymi do Polski. Wzrost średniej rocznej temperatury przyczynia się do poszerzania zasięgów występowania ciepłolubnych gatunków mszyc, wpływa na cykle życiowe oraz na ich bionomię. pl_PL.UTF-8
dc.description.abstract There are around 800 species and subspecies of aphids (Hemiptera: Aphidoidea), of which nearly 40 are alien to the local fauna. The number of new species has been growing, with phytophages often transferred accidentally with plants imported to Poland. Increase in the average annual temperature contributes to the widening of the occurrence range of thermophilic species of aphids influencing their life cycle and bionomy. pl_PL.UTF-8
dc.language.iso pol pl_PL.UTF-8
dc.publisher Uniwersytet Rzeszowski: Południowo-Wschodni Oddział Polskiego Towarzystwa Inżynierii Ekologicznej z siedzibą w Rzeszowie pl_PL.UTF-8
dc.publisher Polskie Towarzystwo Gleboznawcze Oddział w Rzeszowie pl_PL.UTF-8
dc.rights Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ *
dc.subject mszyce pl_PL.UTF-8
dc.subject gatunki obce pl_PL.UTF-8
dc.subject ocieplenie klimatu pl_PL.UTF-8
dc.subject aphids pl_PL.UTF-8
dc.subject alien species pl_PL.UTF-8
dc.subject global warming pl_PL.UTF-8
dc.title Obce gatunki mszyc w Polsce (Hemiptera: Aphidoidea) pl_PL.UTF-8
dc.type article pl_PL.UTF-8
dc.identifier.doi 10.15584/pjsd.2018.22.1.2
dc.identifier.eissn 2451-2672


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics

Informacje