Repozytorium UR

Rola technologii informacyjno-telekomunikacyjnych w działaniach psychologicznych

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Nowacki, Gabriel
dc.date.accessioned 2018-02-22T12:07:16Z
dc.date.available 2018-02-22T12:07:16Z
dc.date.issued 2017
dc.identifier.citation Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 52(4)/2017, s. 273–301 pl_PL.UTF-8
dc.identifier.issn 1898-5084
dc.identifier.uri http://repozytorium.ur.edu.pl/handle/item/3337
dc.description.abstract W artykule omówiono problemy dotyczące nowych zagrożeń dla bezpieczeństwa międzynarodowego. Rozwój cywilizacyjny oraz powstawanie nowych zagrożeń powodują transformację struktur działań psychologicznych we wszystkich państwach NATO. Największe struktury w NATO w tym zakresie posiadają USA, Niemcy, a także Polska oraz Wielka Brytania. Aktualnie wszystkie misje pokojowe, humanitarne, kryzysowe czy militarne, realizowane pod auspicjami ONZ oraz NATO są zabezpieczane przez struktury działań psychologicznych. Struktury dysponują najnowocześniejszymi środkami oddziaływania, wykorzystując nowoczesne technologie informacyjno-telekomunikacyjne. Oddziaływanie na zachowania (postawy) odbiorców, przyczynia się do osiągnięcia zakładanych celów politycznych, ekonomicznych czy militarnych prowadzonych misji. pl_PL.UTF-8
dc.description.abstract The paper presents problems of new threats in international security. Civilization development and new threats formation, cause transformation of psychological operations structures in all member states of NATO. The big strength of mentioned structures have got USA, Germany also Poland and Great Britain in NATO. Actually all kinds of missions: peace, humanitarian, crises and military, under the auspices of UN and NATO are supported by PSYOPS structures. The mentioned units have got modern influence means using new information-telecommunication technology. The influence on audience attitudes (behaviors) to contribute to political, economic and military desired effects of realized missions. pl_PL.UTF-8
dc.language.iso pol pl_PL.UTF-8
dc.publisher Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego pl_PL.UTF-8
dc.rights Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ *
dc.subject misje pokojowe pl_PL.UTF-8
dc.subject kryzysowe pl_PL.UTF-8
dc.subject technologie informacyjno-telekomunikacyjne pl_PL.UTF-8
dc.subject działania psychologiczne pl_PL.UTF-8
dc.subject peace and crises mission pl_PL.UTF-8
dc.subject information-telecommunication technology pl_PL.UTF-8
dc.subject psychological operations pl_PL.UTF-8
dc.title Rola technologii informacyjno-telekomunikacyjnych w działaniach psychologicznych pl_PL.UTF-8
dc.type article pl_PL.UTF-8
dc.identifier.doi 10.15584/nsawg.2017.4.19


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics

Informacje