Repozytorium UR

Browsing Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 52(4)/2017 by Title

DSpace Repository

Browsing Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 52(4)/2017 by Title

Sort by: Order: Results:

 • Wieczorkowski, Jędrzej (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2017)
  Rozwój technologii informacyjnych dający nowe możliwości – biznesowe oraz związane z życiem prywatnym – powoduje także różnorodne zagrożenia wynikające z przetwarzania masowych danych prywatnych, w szczególności danych ...
 • Jonkisz-Zacny, Anna (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2017)
  Celem artykułu jest przeprowadzenie analizy w aspekcie mikroekonomicznym. Przeprowadzone badania ukazują znaczenie właściwej kompozycji aktywów i pracy żywej we wzroście produktywności pracy i efektywności działań. W pracy ...
 • Łukasik, Paweł (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2017)
  Artykuł przedstawia główne problemy związane z pomiarem innowacyjności przedsiębiorstwa. W szczególności koncentruje się na doborze wskaźników i ich ocenie prowadzącej do formułowania syntetycznej oceny innowacyjności ...
 • Pekasiewicz, Dorota; Szczukocka, Agata (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2017)
  W ostatnich latach w Polsce obserwuje się intensywny rozwój nowych technologii. Poziom informatyzacji i telekomunikacji jest czynnikiem określającym stopień rozwoju społeczeństwa informacyjnego. Dostęp do wiedzy i informacji ...
 • Mazur, Zygmunt; Pec, Janusz (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2017)
  W pracy przedstawiono propozycję uwzględnienia specyfiki statystyki publicznej, jako istotnego warunku dobrze wykonanej analizy ryzyka grup informacji (II poziom) przy założeniu 3-poziomowej struktury modelu bezpieczeństwa ...
 • Leszczyński, Marek (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2017)
  Bezpieczeństwo jako przedmiot badań w ostatnich latach zyskało na popularności wśród przedstawicieli dyscyplin nauk społecznych. W ramach badań ekonomicznych badania nad bezpieczeństwem prowadzone są w obrębie jednej z ...
 • Mendyk-Krajewska, Teresa (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2017)
  Powszechnie używane urządzenia mobilne przechowujące różnego rodzaju dane są obecnie wykorzystywane nie tylko do prowadzenia rozmów telefonicznych i przesyłania krótkich komunikatów, ale też do korzystania z zasobów ...
 • Tuziak, Rafał (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2017)
  We współczesnej gospodarce informacje, wiedza i nowoczesne technologie traktowane są jako samodzielne czynniki produkcji. Trend w kierunku rozwijania zaawansowanych procedur przetwarzania dużych wolumenów danych obliguje ...
 • Milushyna, Maryna (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2017)
  The article is devoted to the study of the corporate culture of organizations as a strategic tool in human resource management system. The essence of «corporate culture» concept has been studied and explained from the ...
 • Śpiewak, Tomasz (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2017)
  W pracy przedstawiona została analiza wybranych aspektów zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwie w świetle zachodzących procesów transformacji społeczno-gospodarczej na przełomie XX i XXI wieku w Polsce. W takich warunkach ...
 • Śliwa, Renata; Waląg, Piotr (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2017)
  Głównym celem opracowania jest ukazanie przebiegu procesów zmian strukturalnych w warunkach Polski jako gospodarki, która wchodząc w fazę deindustrializacji nie wyczerpała jeszcze w pełni potencjału, jaki kryje industrializacja, ...
 • Tuziak, Arkadiusz (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2017)
  W artykule skupiono się na zagadnieniach innowacyjności i kapitału ludzkiego jako endogenicznych czynnikach rozwoju regionalnego. Ukazano znaczenie regionalnej innowacyjności i zasobów kapitału ludzkiego dla podnoszenia ...
 • Inglot-Brzęk, Elżbieta (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2017)
  Relacje pomiędzy JST a organizacjami pozarządowymi wynikają z regulacji prawnych, a współpraca uznawana jest za podstawową i naczelną zasadę łączącą sektory samorządowy i pozarządowy. W pierwszej, teoretycznej części ...
 • Wosiek, Małgorzata (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2017)
  Przedstawione badania mają charakter eksploracyjny, a ich celem jest weryfikacja roli kapitału społecznego względem innych czynników wytwórczych, jak kapitał rzeczowy, kapitał ludzki oraz praca niewykwalifikowana. Jako ...
 • Augustyn, Kamil (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2017)
  Współcześnie istotnym czynnikiem determinującym rozwój gospodarczy jest kreatywny kapitał ludzki. Fenomen kreatywności jest przedmiotem dociekań wielu dyscyplin naukowych, takich jak np. psychologia twórczości, pedagogika ...
 • Gwiazda, Adam (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2017)
  W wielu krajach rozwijających się aborcja jest nadal główną „metodą” regulacji urodzeń. W krajach socjalistycznych była często jedyną metodą kontroli populacji. W artykule przedstawiono stan debaty o aborcji. Liczbę tych ...
 • Woźniak, Michał Gabriel (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2017)
  The article compares the characteristics of state and market-driven coordination. It derives from them the need to return to capitalism. The author describes the role of the state in the process of market liberalization ...
 • Prałat, Ewa (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2017)
  Artykuł dotyczy tematyki zakupów elektronicznych na rynku przedsiębiorstw. Jego celem jest przeanalizowanie możliwości, z jakich mogą w tym obszarze skorzystać polskie firmy. Przedstawiono najważniejsze cechy różniące ...
 • Dobija, Mieczysław (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2017)
  Standardowe źródła kapitału ludzkiego to: wzrost zasobów ludzkich, profesjonalna edukacja i przyrost doświadczenia zawodowego. W historii ludzkości dostrzega się inne jeszcze źródła, jak artefakty zwane ME w starożytności. ...
 • Rzepka, Katarzyna; Czerny, Janusz (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2017)
  Autorzy w artykule wysuwają postulat humanizacji ekonomii jako wyraz ekspozycji aspektu podmiotowości. W tym celu przywołują koncepcje etyczne Kotarbińskiego oraz Bańki, którzy wskazują na metodologię postępowania badawczego ...

Search DSpace


Browse

My Account

Informacje