Repozytorium UR

Zewnętrzna reklama LED – nowa technologia i nowe zagrożenia

Repozytorium Centrum Otwartej Nauki

Pokaż uproszczony rekord

dc.contributor.author Zalesińska, Małgorzata
dc.date.accessioned 2018-02-13T11:59:49Z
dc.date.available 2018-02-13T11:59:49Z
dc.date.issued 2017
dc.identifier.citation Polish Journal for Sustainable Development T. 21, cz. 2 (2017), s. 161–168 pl_PL.UTF-8
dc.identifier.issn 2450-3746
dc.identifier.uri http://repozytorium.ur.edu.pl/handle/item/3316
dc.description.abstract Zastosowanie technologii LED w reklamie zewnętrznej otworzyło nowe możliwości oddziaływania na psychikę potencjalnych odbiorców. Często jednak sposób prezentowania treści reklamowych pozostawia wiele do życzenia, szczególnie po zapadnięciu zmroku, kiedy luminancje występujące w otoczeniu tych obiektów są wielokrotnie niższe, niż luminancje samych powierzchni ekranów. W artykule przedstawiono podstawowe rozwiązania technologiczne w zakresie wyświetlania obrazów na ekranach LED, pokazano atrakcyjność tego typu nośników z punktu widzenia właścicieli, określono podstawowe zagrożenia dla kierowców oraz przedyskutowano uciążliwość reklam dla okolicznych mieszkańców. pl_PL.UTF-8
dc.description.abstract The use of LED technology in outdoor advertising has opened up new possibilities impact on the psyche of the potential recipient. However a way of presenting advertising content leaves much to be desired, especially, after dark, when the luminance in the environment of these objects are several times lower than the luminance of the surface screens. The article presents the basic technological solutions for displaying images on LED screens, showing the attractiveness of this type of media, from the point of view of the owners, identified key risks for drivers and discussed nuisance to people living near such billboards. pl_PL.UTF-8
dc.language.iso pol pl_PL.UTF-8
dc.publisher Uniwersytet Rzeszowski: Południowo-Wschodni Oddział Polskiego Towarzystwa Inżynierii Ekologicznej z siedzibą w Rzeszowie pl_PL.UTF-8
dc.publisher Polskie Towarzystwo Gleboznawcze Oddział w Rzeszowie pl_PL.UTF-8
dc.rights Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ *
dc.subject reklama zewnętrzna pl_PL.UTF-8
dc.subject billboardy LED pl_PL.UTF-8
dc.subject technologia LED w reklamie pl_PL.UTF-8
dc.subject bezpieczeństwo ruchu drogowego pl_PL.UTF-8
dc.subject uciążliwość reklam LED pl_PL.UTF-8
dc.subject outdoor advertising pl_PL.UTF-8
dc.subject LED billboards pl_PL.UTF-8
dc.subject LED technology in advertising pl_PL.UTF-8
dc.subject road safty pl_PL.UTF-8
dc.subject nuisance of LED billboards pl_PL.UTF-8
dc.title Zewnętrzna reklama LED – nowa technologia i nowe zagrożenia pl_PL.UTF-8
dc.type article pl_PL.UTF-8
dc.identifier.doi 10.15584/pjsd.2017.21.2.18
dc.identifier.eissn 2451-2672


Pliki tej pozycji

Z tą pozycją powiązane są następujące pliki licencyjne:

Pozycja umieszczona jest w następujących kolekcjach

Pokaż uproszczony rekord

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe Poza zaznaczonymi wyjątkami, licencja tej pozycji opisana jest jako Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe

Szukaj w Repozytorium UR


Przeglądaj

Moje konto

Statystyki

Informacje