Repozytorium UR

Turystyka kulinarna w świetle koncepcji zrównoważonego rozwoju w Polsce

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Jęczmyk, Anna
dc.contributor.author Kasprzak, Krzysztof
dc.date.accessioned 2018-02-12T08:36:48Z
dc.date.available 2018-02-12T08:36:48Z
dc.date.issued 2017
dc.identifier.citation Polish Journal for Sustainable Development T. 21, cz. 1 (2017), s. 7–14 pl_PL.UTF-8
dc.identifier.issn 2450-3746
dc.identifier.uri http://repozytorium.ur.edu.pl/handle/item/3289
dc.description.abstract Podstawową i niezbywalną funkcją rolnictwa jest produkcja żywności, ale poza tym gospodarstwa rolne generują także liczne dobra i usługi innego typu. Z rolnictwem i obszarami wiejskimi jest związana turystyka kulinarna, która może rozwijać się na tych terenach zgodnie z koncepcją rozwoju zrównoważonego. Celem artykułu jest przybliżenie problematyki turystyki kulinarnej w koncepcji zrównoważonego rozwoju rolnictwa. pl_PL.UTF-8
dc.description.abstract The food production is the basic and inalienable function of agriculture, but farms also create a number of goods and services of another type. The culinary tourism is related with agriculture and rural areas to, which can develop in these areas in the concept of sustainable development. The aim of the article is to introduce the problems of culinary tourism in the concept of sustainable development. pl_PL.UTF-8
dc.language.iso pol pl_PL.UTF-8
dc.publisher Uniwersytet Rzeszowski: Południowo-Wschodni Oddział Polskiego Towarzystwa Inżynierii Ekologicznej z siedzibą w Rzeszowie pl_PL.UTF-8
dc.publisher Polskie Towarzystwo Gleboznawcze Oddział w Rzeszowie pl_PL.UTF-8
dc.rights Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ *
dc.subject turystyka kulinarna pl_PL.UTF-8
dc.subject rozwój zrównoważony pl_PL.UTF-8
dc.subject zrównoważone rolnictwo pl_PL.UTF-8
dc.subject zrównoważona turystyka pl_PL.UTF-8
dc.subject culinary tourism pl_PL.UTF-8
dc.subject sustainable development pl_PL.UTF-8
dc.subject sustainable agriculture pl_PL.UTF-8
dc.subject sustainable tourism pl_PL.UTF-8
dc.title Turystyka kulinarna w świetle koncepcji zrównoważonego rozwoju w Polsce pl_PL.UTF-8
dc.type article pl_PL.UTF-8
dc.identifier.doi 10.15584/pjsd.2017.21.1.1
dc.identifier.eissn 2451-2672


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics

Informacje